Tillæg nr. 1

Ophævelse af landvæsenskommisionskendelser for Harrestrup Å

Byrådet har 13. april 2016 vedtaget tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015. 

Tillægget består af denne side i Spildevandsplan 2015.

Tillægget handler om ophævelse af landvæsenskommisionskendelser for Harrestrup Å-systemet med hensyn til udgiftsfordeling for vandløbsvedligeholdelse og for regulering af udledning af spildevand til Harrestrup Å-systemet. Tillægget kan læses i denne PDF:   Tillæg 1 spildevandsplan 2015

Ophævelsen sker, fordi bestemmelserne i kendelserne ikke længere er tidssvarende. Baggrunden er et fælleskommunalt projekt om skybrudshåndtering omkring Harrestrup Å.

Landvæsenskommissionskendelser er oftest ældre kendelser afsagt i forbindelse med etablering og drift af anlæg til bortledning af regn- og spildevand. Kendelserne indeholder bestemmelser om dimensionering og økonomiske forhold. Landvæsenskommissionskendelserne i Gladsaxe er ikke beskrevet i kommunens nuværende spildevandsplan. Men de er stadig gældende med hensyn til udgiftsfordelinger og afløbsrettigheder, i den udstrækning disse ikke er beskrevet i spildevandsplanerne. Med hensyn til planlægning er kendelserne afløst af spildevandsplanen.

Kendelserne findes i en vis udstrækning i papirudgave hos Gladsaxe Kommune.

Tillæg til Spildevandsplan 2015