Tillæg nr. 2

Optagelse af øvre del af Kagsåen i spildevandsplanen som et spildevandsteknisk anlæg

Byrådet har 29. november 2017 vedtaget tillæg nr. 2 til spildevandsplanen.

Tillægget består af dokumentet vedhæftet her.

Tillægget er udarbejdet for, at kravet om at nedsætte spildevandsbelastningen på Kagsåen i Vandområdeplanen 2015-2021 kan honoreres (se kort). Herlev og Gladsaxe Kommuner har fundet det nødvendigt at optage en strækning af Kagsåen som et spildevandsteknisk anlæg.

 

Tillæg til Spildevandsplan 2015