Strategisk energiplan

Planen er Gladsaxe Kommunes bidrag til at erstatte de fossile brændsler kul, olie og naturgas med vedvarende energi i Danmark.

Den strategiske energiplan indeholder to elementer:

  • en overordnet strategi for udviklingen af energisektoren
  • en konkret plan, som indeholder de indsatser, vi vil gennemføre

Hvad skal vi opnå med planen?

Den strategiske energiplan skal hjælpe os med at sikre, at omstillingen til vedvarende energi kan foregå effektivt og uden større afbrydelser i vores adgang til energi.

Hvad betyder planen for dig?

Planen giver overblik over:

  • hvilke vedvarende energikilder, Gladsaxe Kommune ønsker at fremme
  • hvordan de vedvarende energikilder kommer ind i energiforsyningen
  • hvordan du har mulighed for at bidrage til at få vedvarende energi i Gladsaxe Kommune

Vil du vide mere?

Den konkrete plan for indsatser bliver udarbejdet i 2013-14 parallelt med en ny varmeplan for hele hovedstadsområdet.

Du kan læse mere om den strategiske energi plan her: Energiplan.pdf

Vision

Gladsaxe Kommune vil arbejde for, at energiforbrug og -produktion i Gladsaxe Kommune som geografisk område er 100% baseret på vedvarende energi i 2035.

Strategiske valg

Energisystemer har en meget lang levetid - ofte 30-50 år. Når vi skal i gang med at omlægge til vedvarende energi, skal vi sikre os, at vi gør det rigtige og på det rigtige tidspunkt. Vi har allerede energisystemer i Gladsaxe, som også kan anvende vedvarende energi. Dem skal vi også satse på i fremtiden. På den måde er det kun de anlæg, som ikke kan anvende vedvarende energi, der skal skiftes ud.

Vi har valgt at koncentrere strategien om de områder, der billigst og mest effektivt kan anvendes i Gladsaxe:

  • Energibesparelser
  • Udvidelser i fjernvarmeforsyningen
  • Solceller og solfangere
  • Geotermi (varmt vand fra undergrunden til fjernvarmeforsyningen)

Miljø og klima