Beskæftigelsesplan for Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplanen danner baggrund for dele af den indsats, som Jobcenteret og Ungeenheden yder overfor borgerne.

Hvert år udarbejdes en beskæftigelsesplan, der beskriver, hvilke områder der vil være særligt fokus på i det pågældende år. For hvert af indsatsområder opstilles en række målsætninger, som Jobcenteret og Ungeenheden skal arbejde mod realiseringen af.

Hvad skal en beskæftigelsesindsats?

Formålet med beskæftigelsesindsatsen er:

  • at støtte kommunens borgere i at få eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet
  • at støtte kommunes borgere i at få eller bevare tilknytningen til uddannelsessystemet

samt at sikre

  • at virksomhederne både i kommunen og udenfor kommunen kan få den ønskede arbejdskraft

I Beskæftigelsesplan 2019 kan du læse den samlede plan for beskæftigelsesindsatsen for Gladsaxe. Her kan du blandt andet læse om ministerens mål og kommunernes resultatkrav.

Social og sundhed