Handicappolitik

Gladsaxe Kommune skaber gode rammer for læring, uddannelse, beskæftigelse og kompetenceudvikling for personer med handicap

Vi har fokus på, dels den enkeltes mulighed for at udnytte sine egne ressourcer og dels på, hvordan vi kan ændre og tilpasse rammerne, så mennesker med funktionsnedsættelse får bedre mulighed for at deltage aktivt i samfundslivet på lige fod med andre.

Gladsaxe Kommunes handicappolitik følger principperne i FN’s Handicapkonvention om retten til selvbestemmelse, forbud mod diskrimination samt accept af handicap som en del af menneskelig mangfoldighed.

Gladsaxes vision med handicappolitikken

Gladsaxe Kommune skaber rammer for at børn, unge og voksne med handicap kan deltage fuldt og helt i samfundslivet på egne vilkår.

For at leve op til visionen skal Gladsaxe kommune skabe gode og udviklende rammer for borgere med handicap.

De rammer skal gøre det muligt for den enkelte at udnytte egne ressourcer, tage ansvar for eget liv, og leve med en så høj grad af selvbestemmelse som muligt.

 

Social og sundhed