Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder er et katalog over Gladsaxe Kommunes tilbud på udvalgte områder inden for social og sundhed. Kvalitetsstandarder beskriver bl.a. indsatsens indhold, målgruppe og lovgrundlag - eksempelvis hvilke tilbud om genoptræning har kommunen, og hvem kan modtage dem. 

Her kan du finde gældende kvalitetsstandarder for

  • Sundhed og rehabilitering, herunder træning, pleje og hjælpemidler samt hjælp til voksne over 65 år med særlige behov.  
  • Voksne med særlige behov, herunder socialpædagogisk støtte, botilbud og ledsageordning.

Social og sundhed