Strategi for lighed i sundhed

Social ulighed i sundhed beskriver det forhold, at sundhed og sygdom er skævt fordelt blandt borgerne.

Jo dårligere en borger er stillet socialt set, desto større sandsynlighed er der statistisk set for, at borgeren får et dårligt helbred og udvikler en sygdom.

Fremme lighed i sundhed

Gladsaxe Kommune ønsker at fremme lighed i sundhed blandt kommunens borgere. Kommunen vil med denne tværgående strategi målrette og styrke kommunens indsats på området til gavn for socialt udsatte borgere. ”Strategi for lighed i sundhed” skal således bidrage til at øge sundheden og livskvaliteten blandt kommunens socialt dårligst stillede borgere.

Bedre sundhed giver færre udgifter

Ved at fremme lighed i sundhed og forbedre de socialt udsattes borgeres sundhed vil potentielt færre borgere have samme behov for at få kommunale ydelser, idet en forbedret sundhedstilstand har en positiv effekt på borgernes behov for behandling, indlæring, misbrug, skabelse af sociale relationer, fastholdelse i uddannelsesforløb og job m.m.

Styrkelse af lighed i sundhed kan ikke blot komme den enkelte borger til gavn, men kan også have en positiv effekt på kommunens brug af ressourcer. Socialt udsatte borgere modtager i gennemsnit flere kommunale tilbud end andre borgere, fx behandlings- og omsorgsydelser, genoptræning, tandbehandling, specialundervisning, familierådgivning, sygedagpenge, førtidspensioner og sociale ydelser.

Social og sundhed