Sundhedsaftale 2015 - 2018

Sundhedsaftalen er en aftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen om samarbejdet om de mange borgere, der har brug for en indsats fra både kommuner, hospitaler og almen praksis. Aftalen skal understøtte, at borgerne oplever kvalitet, effektivitet og sammenhæng i deres forløb.

Sundhedsaftalen omfatter alle borgere, der har behov for en sammenhængende indsats fra kommuner, hospitaler og praksissektoren. Aftalen gælder derfor både for det somatiske og det psykiatriske område.

Social og sundhed