Sundhedspolitik

Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik sætter rammerne for vores arbejde på sundhedsområdet. Sundhedspolitikken gælder i perioden 2015-2018.

Sundhedspolitikken indeholder tre principper og fem målsætninger. Principperne beskriver måden vi arbejder med sundhed på, mens målsætningerne viser hvilke områder, vi har særligt fokus på (i perioden 2015-2018). Når vi igangsætter nye indsatser på sundhedsområder, vil det især være inden for disse områder.

De tre principper er:

Sundhed er et fælles ansvar – vi løfter i flok

Borgerne er i kontakt med kommunen på mange forskellige måder og mange forskellige steder: Fra dagtilbud og skoler til biblioteker og fritidsaktiviteter. Fra borgere, der færdes på legepladser og cykelstier til borgere, der modtager hjemmepleje eller bor på kommunale institutioner. Hvis vi løfter i flok, kan vi gøre en stor forskel – sundhed er derfor en fælles opgave i kommunen.

Sundhed er for alle borgere – vi vil uligheden i sundhed til livs

Sundhed skal være for alle, men sundhed er i dag meget ulige fordelt. Det betyder, at der er borgere, som ikke har samme mulighed som andre for at leve et sundt liv. Derfor har vi fokus på at forbedre sundheden særligt blandt de borgere, der har størst behov for hjælp til at leve sundere.

Mere af det der virker – vi arbejder vidensbaseret

Der skabes hele tiden mere viden på sundhedsområdet. For at få mest sundhed og kvalitet for pengene sikrer vi, at vores arbejde er systematisk og bygger på nyeste viden.

De fem målsætninger er:

Sundere valg i hverdagen

Vi vil gøre det nemmere og mere attraktivt for borgerne at træffe sundere valg i hverdagen. Vi skaber derfor gode fysiske rammer og stiller tilbud til rådighed, der fremmer en sundere livsstil. Det sunde valg skal være det nemme valg.

Sunde rammer om et godt Gladsaxeliv

Byens rum og indretning har stor betydning for, hvordan vi bevæger os og bruger byen, og for hvordan vi bruger vores fritid. Vi indretter og udvikler derfor kommunen, så den indbyder til leg og bevægelse. Det gælder både for bebyggede områder og for naturen.

Sundere ungdomsliv

Usunde vaner som at ryge og drikke alkohol starter ofte i ungdomsårene. Samtidig har unges sundhed betydning for deres mulighed for at gennemføre en uddannelse. Vi arbejder derfor målrettet på at skabe et sundere ungdomsliv.

Bedre mental sundhed og trivsel

Mental sundhed og trivsel har betydning for den enkeltes livskvalitet og for risikoen for at udvikle sygdom. Vi har derfor fokus på mental sundhed og trivsel i kommunens mange indsatser til borgerne.

Bedre sygdomsforebyggelse og indsats over for syge borgere

Borgerne i Gladsaxe skal leve længere og samtidig have flere gode leveår med og uden sygdom. Vi styrker derfor indsatsen over for de borgere, som allerede er syge – det gælder både fysisk og psykisk syge borgere. Og vi styrker indsatsen for at opspore borgere, der enten har fået eller er i risiko for at få en sygdom.

 

 

Social og sundhed