Tilsynspolitik for Social og Sundhed

Tilsynspolitikken beskriver Gladsaxe Kommunes forpligtigelse i forhold til at gennemføre regelmæssig tilsyn med kvaliteten af hjemmehjælp efter Serviceloven §83.  

Social og sundhed