Værdighedspolitik

Værdighedspolitikken beskriver de overordnede værdier for den træning, pleje og omsorg, som tilbydes alle borgere med brug for støtte fra kommunens ældrepleje. Det gælder såvel støtte til praktiske aktiviteter og personlig pleje i borgernes eget hjem som på kommunens seniorcentre.

Fokus på værdighed

Mennesker er forskellige og har forskellige ønsker til, hvordan deres liv skal leves. Mennesker har derfor også naturligt forskellige præferencer samt forskellige behov for støtte i forbindelse med funktionstab eller sygdom. Forståelsen af, hvad et værdigt ældreliv skal indeholde, vil dermed variere alt efter, hvem man spørger. Derfor er samarbejde og dialog med borgerne og deres pårørende en hjørnesten i kommunens ældrepleje. Det er målet, at træning og pleje, så vidt det er muligt, skal tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes ønsker, vaner og livshistorie.

Værdighedspolitikken er sammensat af fem overordnede værdier, som skal understøttes i ældreplejen:

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Mad og ernæring
  • En værdig død 

Social og sundhed