Digitaliseringsstrategi

Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem digitalisering.

Med denne digitaliseringsstrategi fastlægger vi en prioriteret indsats for Gladsaxe Kommunes digitale udvikling, så kommunen fortsat kan levere de velfærdsydelser, der er behov for i et samfund, hvor der vil være færre aktive på arbejdsmarkedet til at understøtte flere, der forlader arbejdsmarkedet.

Digitaliseringsstrategi 2015-18

Digitaliseringsstrategi baggrundsdokument

Tværgående