Bydele i social balance

De igangværende tiltag i Værebro Park og Høje Gladsaxe er eksempler på, at det kræver en langsigtet, målrettet og helhedsorienteret indsats fra alle parter for at komme de komplekse udfordringer som banderelateret kriminalitet og social ulighed til livs. Med Bydele i social balance sætter Byrådet fokus på de bydele, hvor der i dag er social ubalance og samtidig vil Byrådet holde øje med bydele, hvor der kan være en risiko for social ubalance i fremtiden f.eks. Gyngemosen. Byrådets ambition er, at alle bydele skal være attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet. 

Læs Gladsaxe Kommunes Strategi for Social Balance (åbnes som pdf-download)

Læs Strategi for Bagsværd i Social Balance her (åbnes som pdf-download)

 

 

 

 

 

 

 

Tværgående