Velkommen til en levende by i vækst

 

Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne forstadskommune, der også har råd til fremtidens velfærd. Gladsaxe er i vækst, men der er behov for at styre væksten, hvis vi skal fastholde den positive udvikling. Derfor viser Byrådet med denne vækststrategi nogle veje til, hvordan Gladsaxe Kommune vil styre den vækst, der er del af de forventede rammebetingelser, og samtidig skabe de bedste forudsætninger for vækst, så kommunen også fremadrettet er en god kommune at bo, arbejde og drive erhverv i.

Visionen

er at udvikle og opretholde en styrke og robusthed som økonomisk bæredygtig kommune, der sætter os i stand til at skabe velfærd på forkant – også om 10, 15 og 20 år.

Vores mål er todelt

  • Vi vil have flere arbejdspladser ved at tiltrække og fastholde økonomisk bæredygtige virksomheder.
  • Vi vil tiltrække flere borgere, der bidrager med ressourcer til fællesskabet og til at skabe rammen om det gode hverdagsliv.

Tre indgange til vækst

Vækst i Gladsaxe Kommune kræver nytænkning og bredt fokus – ikke alene i forhold til erhvervs- og byudvikling, men også i forhold til, hvordan vi udvikler vores velfærdstilbud og sikrer, at borgerne oplever en velfungerende kommunal service. Det kræver, at vi hele tiden bestræber os på at blive bedre.

Derfor har vi valgt at arbejde med vækst via tre indgange:

Erhvervsudvikling   Byens udvikling   Velfærd på forkant

Hver især tre centrale omdrejningspunkter i sig selv – og som kan skabe større værdi, hvis de tænkes og udvikles sammen.

Samarbejde om vækst

Vi vil udvikle og gennemføre initiativer sammen med borgere, virksomheder og andre relevante samarbejdspartnere.

Vi vil se ud over kommunegrænsen og tage ansvar som en aktiv partner i en region i vækst.

Planer, politikker og visioner