Byens udvikling

Det vil vi opnå           

Gladsaxe skal fortsat være en attraktiv by med et mangfoldigt byliv, der bidrager til at fastholde og tiltrække borgere og virksomheder.

Vi skaber derfor nye rammer for byliv, dér hvor mange borgerne i forvejen færdes og mødes.

Gladsaxe skal forblive en moderne forstad med afsæt i kommunens særlige kvaliteter. Dette skabes gennem et velfungerende og fremtidssikret butiksliv og attraktive grønne boligområder med varierede og tidssvarende boliger.

Sådan gør vi

Byen skal udvikles dér, hvor gladsaxeborgerne mødes – det kalder vi GladsaxeLiv.

Vi understøtter et varieret butiksliv ved at have særligt fokus på bylivet langs Søborg Hovedgade, i Buddinge og Bagsværd Bymidte.

Byrummene ved biografen Bibliografen i Bagsværd og området omkring Søborg Torv er konkrete områder, der i løbet af 2015 vil få forbedret områdernes rekreative kvaliteter. Vi styrker den levende og grønne by ved at åbne byens rum og skabe nye sammenhænge mellem aktiviteter inde og ude. Desuden understøttes det gode hverdagsliv ved at gøre det nemt at komme rundt i byen og til og fra arbejde på cykel eller med den kollektive trafik.

Vi arbejder tæt sammen med boligselskaberne om at sikre attraktive almene boliger, blandt andet gennem fokus på boligstørrelsen.

Vækst