Erhvervsudvikling

Gladsaxe er en god og attraktiv erhvervskommune. Her er over 35.000 arbejdspladser fordelt på cirka 2.500 virksomheder, der er bredt fordelt på brancher.

Både antallet af arbejdspladser og beskæftigede er steget over de seneste år. Især serviceerhvervene og den vidensintensive del af industrien, som omfatter medicinal- og kemisk industri, er i vækst. Derimod falder den traditionelle industris andel af arbejdssteder og beskæftigede.  


Det vil vi opnå

Målet er flere arbejdspladser og flere innovative virksomheder i vækst. Gladsaxe vil være en aktiv del af en stærk, konkurrencedygtig region, og kommunen skal fortsat være i besiddelse af attraktive og præsentable erhvervskvarterer.

Gladsaxe ønsker, at være kendt som en kommune, der er rummer relevante og attraktive tilbud til virksomheder, men også som en kommune der involverer virksomhederne i udviklingen af servicetilbud.

Målet er derfor, at kommunen udvikler sig fra at være klassisk myndighed til at være en samskaber af nye muligheder sammen med virksomhederne. 

Sådan gør vi

Vi udvikler den kommunale myndighedsrolle til også at være en konsulentrolle, hvor samarbejdet med erhvervslivet handler om at finde de bedste løsninger. Vi sætter eksempelvis en ære i at have en af landets korteste sagsbehandlingstider på byggesager og vi sikrer virksomheder og borgere overblik over mulighederne for uddannelse og videreuddannelse.

Vi investerer i at omdanne vores erhvervskvarterer – Bagsværd Bypark og Gladsaxe Ringby.

Vi er en engageret partner i regionale og nationale vækstinitiativer, hvor vi fremmer et tættere samarbejde, blandt andet om at tiltrække internationale virksomheder og udenlandske investeringer.

Infrastruktur

Gladsaxe ligger gunstigt i forhold Kastrup Lufthavn, motorveje, kollektiv trafik, cykelstier, store færdselsårer og hovedstaden. Dermed er der let adgang til kvalificeret arbejdskraft på alle niveauer. Med Gladsaxes geografiske beliggenhed følger god og let adgang til centerfunktioner og muligheder, der ligger i at være en del af en attraktiv, international by.

En kommende letbane vil binde regionen tættere sammen og investeringer i veje og cykelstier vil øge mobiliteten til gavn for virksomheder og borgere.

Virksomhederne valgte Gladsaxe på grund af

God infrastruktur, tæt på motorvej samt gode parkeringsforhold 

Relativt 'gode' priser

Let adgang til kvalificeret arbejdskraft

Mulighed for synergi i erhvervsklynger

Fremragende erhvervsservice

Store omdannelsesområder

 

Vækst