Bagsværd Erhvervskvarter

Fakta

 • Næststørste og mest mangfoldige erhvervsområde med store forskelle mellem nord og syd.
 • Den nordlige del af området er i dag især præget af håndværkervirksomheder, produkthandel og virksomheder inden for transportbranchen. Området fremstår nedslidt. Den sydlige del af erhvervskvarteret er domineret af tilstedeværelsen af Novo Gruppen.
 • Største brancher: Medicinal- og kemisk industri
 • Cirka 7.400 arbejdspladser.

Eksempler på virksomheder

 • Novo Nordisk
 • Novozymes

Udvikling og planer for kvarteret

 • Den nordlige del af området (Bagsværd Bypark) er udelagt til byomdannelsesområde. Der er planlagt et nyt blandet byområde med detailhandel, kontor- og servicevirksomheder samt boliger hægtet sammen med rekreative arealer og en grøn stiforbindelse.
 • Den sydlige del er præget af industri- og forskning. Området fastholdes til erhvervsformål. Det er i dette delområde, at Novo Nordisk ligger.

Mulighed for byggeri

Nordlig del:

 • Etagehøjder 4-5 og enkelte op til 12 etager.
 • Bebyggelsesprocent fra 115 til 145.

Sydlig del:

 • Etagehøjder 3-4 etager.
 • Grundstørrelser minimum 5.000 m2.
 • Bebyggelsesprocent fra 75 til 125.

Se ledige erhvervslokaler og grunde.

Infrastruktur

Bagsværd Erhvervskvarter ligger i nærheden af Hillerødmotorvejen hvilket gør det hurtigt at komme til og fra København og Kastrup Lufthavn og nemt at koble sig på Helsingørmotorvejen og Ring 3. Tæt på er Bagsværd station hvor der er gode forbindelser mellem S-tog og busser. Supercykelstiruten Farum – København går forbi Bagsværd Erhvervskvarter. En kommende supercykelsti, Ring-4 ruten, vil være tæt placeret på erhvervskvarteret.
Erhvervskvarteret er desuden tæt på indkøb så man kan handle ind på vej hjem fra arbejde.

Virksomhederne valgte Gladsaxe på grund af

God infrastruktur, tæt på motorvej samt gode parkeringsforhold 

Relativt 'gode' priser

Let adgang til kvalificeret arbejdskraft

Mulighed for synergi i erhvervsklynger

Fremragende erhvervsservice

Store omdannelsesområder

Erhvervsudvikling