Gladsaxe Ringby

Fakta

 • Ældste og største erhvervsområde. Omfatter Gladsaxe Erhvervskvarter og Gladsaxe Trafikplads.
 • Blandet erhvervskvarter hvor der tidligere har ligget traditionel industri. I området omkring Gladsaxe Trafikplads har en mere intensiv kontoranvendelse allerede fundet indpas. Det resterende erhvervskvarter har hidtil været domineret af fremstillingsvirksomheder, pladskrævende detailhandel og lignede. Området fremstår visse steder nedslidt.
 • Største brancher: Medicinal- og maskinindustri: finansiering og forretningsservice og offentlige tjenester.
 • Cirka 13.000 arbejdspladser.

Eksempler på virksomheder

 • NNIT
 • Geo Process Engineering
 • Eniro Danmark
 • MT Højgaard
 • Alfa Laval Copenhagen

Udvikling og planer for kvarteret

 • Industriområde under omdannelse fra tung industri til en erhvervsmetropol. Hvis det samlede område omdannes til kontorer er potentialet op mod 50.000 arbejdspladser. Bevares den nuværende sammensætning af kontorformål og velfungerende produktionsvirksomheder vil det samlede potentiale blive mindre.
 • Området vil blive karakteriseret af moderne virksomheder som domiciler, miljørigtige innovative virksomheder samt kontor- og servicevirksomheder.
 • Udviklingsplanerne inkluderer varieret byggeri, gode arkitektur, bæredygtighed, grønne strøg og gode trafikforbindelser samt fælles parkeringsløsninger.
 • Området forventes at omgås større ændringer som følge af etableringen af letbanen.

Mulighed for byggeri

 • Etagehøjder for 2 til 10 etager.
 • Bebyggelsesprocent fra 50 til 250.
 • Største bebyggelsesprocenter og etagehøjder nærmest letbanen og lavest for produktionsvirksomheder. 

Se ledige erhvervslokaler og grunde.

Infrastruktur

Gladsaxe Trafikplads er trafikknudepunktet i Gladsaxe Ringby. Der er mange burforbindelser og på 5 min er man ved den nærmeste S-tog station. Under 10 min er der flere S-tog stationer at vælge imellem. Supercykelstien Farum – København ligger ved erhvervskvarteret og hvis man foretrækker bilen er der gode muligheder. Inden for kort afstand er der to motorvejsafkørsler - Hillerødmotorvejen og Ring 3 hvorfra det er hurtigt at komme til og fra København og Kastrup Lufthavn. Den kommende letbanen vil have stoppested ved erhvervskvarteret.
Gladsaxe Ringby er desuden tæt på indkøb så man kan handle ind på vej hjem fra arbejde.

Virksomhederne valgte Gladsaxe på grund af

God infrastruktur, tæt på motorvej samt gode parkeringsforhold 

Relativt 'gode' priser

Let adgang til kvalificeret arbejdskraft

Mulighed for synergi i erhvervsklynger

Fremragende erhvervsservice

Store omdannelsesområder

Erhvervsudvikling