Gyngemosepark

Fakta

 • Det mindste og nyeste erhvervsområde. Området består af blandet erhverv og boligbebyggelse.
 • I området ligger en bred vifte af erhvervsvirksomheder, der kan fungere sammen med boligerne. Typer af erhverv spænder fra kontor- og serviceerhverv over lettere produktion til privathospital.
 • Største brancher: Finansiering, forretningsservice og offentlige tjenester.
 • Cirka 1.000 arbejdspladser.

Eksempler på virksomheder

 • Privat-hospitalet Hamlet
 • Axcess
 • Dubex

Udvikling og planer for kvarteret

 • Nyudviklet kvarter med blandet bolig- og erhvervsbyggeri i grønne områder. 
 • Der kan etableres erhvervstyper som kontor- og servicevirksomheder, undervisning, højteknologiske virksomheder, laboratorier, hospital med videre samt hotel og konferencevirksomhed. Virksomheder kan lokaliseres sammen med boliger, når dette er uden væsentlige gener for beboerne.

Gyngemosehallen

Mulighed for byggeri

 • Etagehøjder maksimalt 15 etager.
 • Bebyggelsesprocent 80 i gennemsnit for hele området.

Se ledige erhvervslokaler og grunde.

Infrastruktur

Gyngemosepark ligger ved Hillerødmotorvejen, og ca. 5 min fra Ring 3, hvorfra det er hurtigt at komme til og fra København og Kastrup Lufthavn. Der er gode busforbindelser og der er under 10 min til nærmeste S-tog. Supercykelstiruten Farum – København er ved siden af Gyngemosepark.
Flere dagligvarebutikker er en del af Gyngemosepark hvilket gør det bekvemt at handle ind på vej hjem fra arbejde.

Virksomhederne valgte Gladsaxe på grund af

God infrastruktur, tæt på motorvej samt gode parkeringsforhold 

Relativt 'gode' priser

Let adgang til kvalificeret arbejdskraft

Mulighed for synergi i erhvervsklynger

Fremragende erhvervsservice

Store omdannelsesområder

Erhvervsudvikling