Velfærd på forkant

Det vil vi opnå 

Borgere og virksomheder skal kende kommunens stærke velfærdtilbud, der er på forkant og skaber rammer om det gode hverdagsliv.

Særligt kultur- og fritidslivet skal være et synligt aktiv i byen. 

Sådan gør vi

Vi ønsker, at styrke vores allerede gode profil på velfærd ved at udvikle denne sammen med borgere og frivillige, samt med virksomheder, fagpersoner, forskningsverdenen og andre kommuner.

Vi prioriterer gode daginstitutioner og skoler med de bedste rammer for læring og trygge læringsmiljøer. Børn og unge skal have en sund og fysisk aktiv opvækst, og der gøres en særlig indsats for, at kommunens unge kommer i uddannelse og job.

Vi udvikler og skaber synlighed om kommunens biblioteker, skoler, kultur- og idrætsfaciliteter som mødesteder til netværk, frivillige og andre aktiviteter. Desuden skal borgernes adgang til naturoplevelser forbedres, og der skal udvikles mere bynatur.

Vækst