Cykelstier

Gladsaxe Kommune har i en årrække udbygget sit net af cykelstier, så det nu omfatter alle trafikveje. Det øvrige vejnet, primært lokalveje og fordelingsveje, er trafiksaneret med 40 km/t eller 30 km/t hastighedszoner, hvilket giver gode forudsætninger for en sikker og tryg cykeltrafik.

Gladsaxe Kommune indgår i et samarbejde om at realisere et net af Supercykelstier i Region Hovedstaden. Gennem Gladsaxe er planlagt 4 ruter, hvoraf Farumruten er etableret i 2012 og Vandledningsruten udføres i 2013.

Gladsaxe Kommune vil:

  • Etablere cykelstier eller smalle cykelstier på udvalgte kommunale fordelingsveje og vigtige skoleveje, særligt for at øge andelen af cyklende skolebørn (se kommunens fordelingsveje på vejstruktur.pdf).

 Der er igangsat projektering af cykelstier på Kong Hans Allé og Møllemarken med henblik på udførelse i 2015 - læs TTU sagen 18.08.2014

  • Etablere Supercykelstier langs Ring 4 i 2014 og langs Ring 3 samtidigt med etablering af letbanen, samt udvide nettet af Supercykelstier med hovedgadestrækningerne i samarbejde med nabokommuner

 Ring 4 udvidelse udført i 2014, hele projektet afsluttes i 2016. Ring 3 koordinering igangsat ifm. anlæg af letbane

  • Udbygge cykelstier og afstribede cykelbaner i Bagsværd-, Gladsaxe-, og Mørkhøj Erkvervskvarterer

  • Fremover udføre cykelstier med en bredde på 2,2 m eller større

  • Indtænke gode cykelforhold i helhedsplaner og lokalplaner

Relevante links:

Læs mere om Supercykelstier

Cykeltrafik