Elbiler, delebiler og samkørsel

I de seneste år er der kommet flere alternative drivmidler til traditionelle diesel og benzin biler på markedet. El- og gasbiler udgør stadig en mindre del af den samlede biltrafik, men har en række fordele bl.a. i form af mindre lokal forurening og mindre CO2 udslip.

Delebilsordninger har den fordel, at folk tænker sig om en ekstra gang, inden de vælger bilen. Personer, der er med i delebilsordninger tager ofte cyklen til lokale ture. Der er idag et uudnyttet potentiale i at koordinere samkørsler i Danmark. Erfaringer fra f.eks. Tyskland viser, at det er muligt, at få flere til at køre sammen.

Målene er:

  • At øge brugen af el-biler

  • At udbrede og understøtte brugen af delebiler

  • At understøtte samkørsel

 

Trafik- og Mobilitetsplan