Delebiler/Samkørsel

Trængsel på vejene, mangel på parkeringspladser og problemer med støj og luftforurening fra biler er et stigende problem - også i Gladsaxe. Erfaringer fra andre europæiske byer viser, at én delebil kan erstatte 8-10 private biler. Men udfordringen er at gøre delebiler så attraktive, at vi vælger dem frem for vores egen bil.

Vi har brug for delebiler, der let og fleksibelt kan kombineres med offentlig transport og andre transportformer. Ligesom delebiler er samkørsel en god måde at nedbringe antallet af biler på vejene og skåne miljøet for CO2 og anden forurening. Og så er det væsentlig billigere, når man deler en bil eller kører flere sammen. 

Gladsaxe Kommune vil:

  • Samarbejde med lokale aktører, trafikselskaber, virksomheder, andre kommuner, Vejdirektoratet m.fl. om delebilsordninger

  • Reservere delebilpladser ved S-tog stationer, andre trafikale knudepunkter og attraktive steder i byen

  • Synliggøre delebiler i gaderummet for eksempel via informationstavler

  • Tænke grøn mobilitet ind i nye boligområder

  • Undersøge muligheden for at anvende delebiler og samkørsel blandt kommunens ansatte for eksempel på Rådhuset

 

Elbiler, delebiler og samkørsel