Elbiler

El-biler bidrager til at mindske CO2-udledning, støj og anden forurening fra transport og er derfor et miljøvenligt alternativ til den traditionelle benzinbil. Især i byområder er el-bilen et rigtig godt valg. Derfor vil vi i Gladsaxe Kommune medvirke til, at der kommer markant flere el-biler på vejene.

Gladsaxe Kommune vil:

  • Reservere p-pladser specielt til el-biler

  • Samarbejde med private el-billeverandører og borgere om placering af ladestandere for eksempel på offentlig vej

 I samarbejde med DSB og Clever undersøges mulighederne for at opsætte ladestandere til elbiler på Buddinge Station

  • Undersøge muligheden for at kommunens ansatte i højere grad kan benytte el-biler til tjenestekørsel

  • Indgå i tværkommunale el-bilsamarbejder for eksempel i hovedstadsregionen

  • Følge udviklingen af alternative drivmidler for eksempel el, brint og biobrændstoffer

Elbiler, delebiler og samkørsel