Kollektiv trafik

Gladsaxe Kommune har generelt en god dækning med kollektiv trafik. I dag udgør andelen af kollektiv trafik ca. 8% af samtlige ture som Gladsaxe borgere foretager. I 2020 vil Letbanen i Ring 3 at stå færdig og give endnu et løft til den kollektive trafik.

Gladsaxe Kommune ønsker, at gøre bussen til et attraktivt alternativ til personbilen for mange borgere og pendlere. Gladsaxe Kommune bestiller årligt den lokale bustrafik hos Movia, som skal tage højde for både lokal og regional betjening, når kørslen tilrettelægges.

16.000 passagerer stiger hver dag på en bus indenfor kommunen og samlet udgør turene kun 4% af alle ture foretaget med relation til Gladsaxe Kommune. Ca. 70% af turene med bus har en rejselængde på mellem 5-20 km.

Vi vil forbedrede rejsehastigheder, komfort og øge sammenhængen mellem kollektive transportformer, herunder sikre høj kvalitet af stoppesteder og terminaler.

Målene er:

  • En stigning i passagerantallet i den samlede kollektive trafik på 25% over en 10-årig periode

  • Forbedret sammenhæng mellem kollektive transportformer, cykel og gangtrafik

  • Højere rejsehastighed for busserne ved forbedret fremkommelighed

 

Trafik- og Mobilitetsplan