Busfremkommelighed

Det kan betale sig at investere i bussernes fremkommelighed. En bedre fremkommelighed for busserne sikrer højere rejsehastighed og regularitet, to forhold der er vigtige for passagererne. Derfor viser erfaringer, at især fremkomelighedstiltag for hele buslinjer kan få flere passagerer til at tage bussen. En anden gevinst for kommunen er driftsøkonomien. Når busserne kører hurtigere og med flere passagerer bliver kommunens drifttilskud til busserne mindre. Beregninger og eksempler har vist, at investeringer i fremkommelighed for busser er tilbagebetalt på under 10 år.

Fremkommelighedsprojekter kan bl.a. være aktiv signalprioritering for busserne, busbaner og særlige svingbaner forbeholdt busser. I Gladsaxe er der de seneste år arbejdet målrettet med fremkommelighed for busserne. Afsluttede og igangværende projekter omfatter signalprioritering på Gladsaxevej og Buddingevej, busbaner og signalprioritering på Ring 4 og signalprioritering ved Værebroparken.

Gladsaxe Kommune vil:

  • Sikre en god fremkommelighed og dermed højere rejsehastighed og busser til tiden på kommunens veje

  • Samarbejde med Movia og nabokommuner om at realisere projektet "Fremkommelighed der batter"

  • Udarbejde og gennemføre fremkommeligheds projekter for linje 200S og linje 6A

 200S projektet er projekteret, afventer tilbud på anlæg

  • Udpege og udarbejde forslag til fremkommelighedsindsatser i fællesskab med nabokommuner i de største fælles rejsekorridorer

Kollektiv trafik