Mål

Trafiksikkerhedsplan 2009

  • Nedbringe antallet af personskader fra trafikuheld med 40% fra 2005 til 2012
  • Reducere det samlede antal trafikuheld med 10%
  • Evaluere resultatet i 2013

 Antallet af personskader i 2005 var 42 og antallet i 2012 var 28. Dette svarer til en reduktion på 33 %. Ses på længere tidsperioder for at kompensere for tilfældige årlige udsving skete i perioden 2003-2005 i alt 118 personskader og i perioden 2010-2012 i alt 68 personskader. Dette svarer til en reduktion på 42 %.  Det samlede antal trafikuheld var i 2005 i alt 131 og i 2012 i alt 96. Dette svarer til en reduktion på 27 %.

Gladsaxe Trafiksikkerhedsby 2011-2013

  • Reducere antallet af trafikuheld med 221 uheld og antallet af tilskadekomne med 86 over en 10-årig periode

 

Trafiksikkerhedsby