Dit valg på dit sprog

Læs mere om valg og stemmeret på andre sprog

Valgret afhænger ikke af dit statsborgerskab

Din valgret afhænger ikke af dit statsborgerskab, men af hvilket valg, der er tale om.

Du har stemmeret til kommunalvalg, hvis du er 18 år, har fast bopæl i kommunen og du har dansk statsborgerskab, EU-statsborgerskab eller statsborgerskab i Island eller Norge.

Men dit statsborgerskab er ikke det eneste, der har betydning for, om du kan stemme til kommunalvalget. Hvis du er fyldt 18 år og har haft fast bopæl i Danmark i 3 år før valgdagen, har du stemmeret til kommunalvalg - uanset dit statsborgerskab. Som Gladsaxe-borger har du mulighed for at bestemme i dit nær-demokrati.

For de forskellige valg i Danmark er valgretten forskellige - Læs mere om din valgret til kommunalvalg, regionsrådsvalg, folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger i pjecen fra Rådet for Etniske Minoriteter - pjecen er skrevet på følgende sprog:

  • Dansk
  • Engelsk
  • Bosnisk
  • Arabisk
  • Tyrkisk
  • Polsk
  • Rumænsk
  • Urdu
  • Somali

Kontakt

Valgsekretariatet

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 51 03
valg@gladsaxe.dk

Valg