Dit valg på dit sprog

Læs mere om valg og stemmeret på andre sprog

Valgret til kommunalvalg afhænger ikke af dit statsborgerskab

Du har stemmeret til kommunalvalg, hvis du er 18 år med fast bopæl i kommunen og du har dansk statsborgerskab, EU-statsborgerskab eller statsborgerskab i Island eller Norge.

Dit statsborgerskab er imidlertid ikke det eneste, der har betydning for, om du kan stemme. Hvis du er fyldt 18 år og har haft fast bopæl i Danmark i 3 år før valgdagen, har du stemmeret til kommunalvalg - uanset dit statsborgerskab.

Læs mere om din valgret til Kommunalvalg, Regionsrådsvalg, Folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger i pjecen fra Rådet for Etniske Minoriteter - pjecen er skrevet på følgende sprog:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Bosnisk
 • Farsi
 • Arabisk
 • Tyrkisk
 • Polsk
 • Rumænsk
 • Urdu
 • Tigrinja
 • Somali

Kontakt

Valgsekretariatet

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 51 03
valg@gladsaxe.dk

Valg