Hjælp til afstemning på valgstedet

Du kan altid få råd og vejledning fra de tilforordnede på valgstedet, hvis du har spørgsmål eller tvivl.

På dit valgstedet kan du også få hjælp til at stemme, hvis du har brug for det på grund af manglende førlighed eller lignende. Du kan desuden stemme med hjælp umiddelbart udenfor valglokalet, hvis det er nødvendigt.

Har du brug for bistand, så kontakt en myndighedsperson på valgstedet.

Hvem må hjælpe dig med at stemme

To myndighedspersoner (en valgstyrer eller en tilforordnet) eller én myndighedsperson og én person, som du selv udpeger, kan hjælpe dig med at stemme.

Selvom én myndighedsperson normalt medvirker, hvis du ønsker hjælp, har du ret til personlig bistand af kun én person, som du selv udpeger, hvis:

  • du udtrykkeligt og utvetydigt tilkendegiver ønske herom, og
  • dit ønske er begrundet i umiddelbar konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Kandidater til valget må ikke yde hjælp som myndighedsperson, men må godt hjælpe, som den du selv udpeger. Det samme gælder for kandidatens ægtefælle eller samlever, der heller ikke må hjælpe som myndighedsperson, men gerne som personlig udpeget hjælper.

 

 

Kontakt

Valgsekretariatet

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 51 03
valg@gladsaxe.dk

Hjælp til at stemme