Hjælp til brevafstemning

Hjælp til brevafstemning

Du har både ret til personlig bistand og ret til at få stillet hjælpemidler til rådighed, når du brevstemmer. Du kan altid få råd og vejledning fra stemmemodtagerne om, hvordan du brevstemmer, hvis du har spørgsmål eller tvivl - og de kan hjælpe med at udfylde brevstemmematerialet. På alle brevafstemningssteder stiller kommunen også hjælpemidler til rådighed for vælgerne.

Du vælger altid selv, om du ønsker hjælp til at brevstemme.

Hvem må hjælpe

Du får normalt hjælp til at brevstemme fra to stemmemodtagere eller én stemmemodtager og én person, som du selv udpeger til at være din hjælper.

Selvom én af stemmemodtagerne normalt medvirker, hvis du ønsker hjælp, har du ret til personlig bistand af kun én person, som du selv udpeger, hvis:

  • du udtrykkeligt og utvetydigt tilkendegiver ønske herom, og
  • dit ønske er begrundet i umiddelbar konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Ved brevafstemning i dit hjem kan kandidater til valget samt hjemmehjælpere o.lign. hos dig ikke være stemmemodtagere, men de kan godt udpeges som den hjælper, du selv vælger. Det samme gælder for kandidaters ægtefælle eller samlever, der heller ikke må hjælpe som stemmemodtager, men gerne som personlig udpeget hjælper.

Ved brevafstemning på seniorcentrene kan de ansatte heller ikke være stemmemodtagere, men de kan godt udpeges som den hjælper, du selv vælger.

Kontakt

Valgsekretariatet

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 51 03
valg@gladsaxe.dk

Hjælp til at stemme