Læs mere om valgret og hvem, der kan stemme ved valgene i 2019


Valgret til Folketingsvalg har enhver, der på valgdagen:

  • er fyldt 18 år,
  • har dansk indfødsret, og
  • har fast bopæl i riget.

Personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, har ikke valgret ved Folketingsvalg.

Valgret til Europa-Parlamentet har enhver, der på valgdagen:

  • har valgret til Folketinget,
  • har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i EU
  • er EU-statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark (eller registreret på Udenrigsministeriets protokol), eller
  • Ikke har valgret til Folketinget, men som har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark.

Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland har ikke valgret til Europa-Parlamentet.

Personer frataget deres retlige handleevne (personer under værgemål - tidligere "umyndiggjorte"), har valgret ved EU-valg.

Vær opmærksom på, at du som EU-borger automatisk er optaget på valglisten, hvis du tidligere har stemt til EU-valg og ikke siden har anmodet om at blive slettet - ellers skal du ansøge om optagelse på valglisten.

Link til ansøgningsskema og yderligere vejledning findes her: https://valg.oim.dk/vaelgere/herboende-eu-borgeres-valgret/

Personer bosat i udlandet:

En række personer bosat udenfor Danmarks grænser opfylder alligevel kravet om at have bopæl i Danmark pga. årsagen til udlandsopholdet. Det gælder eks. personer ansat i den danske stat med tjeneste uden for riget (også deres ægtefæller, reg. partnere eller samlevende).

Ligeledes gælder det, at personer med midlertidigt ophold i udlandet og hensigt til tilbagevenden indenfor 2 år, anses for at have bopæl i Danmark.

Personer med valgret og fast bopæl i Gladsaxe Kommune optages automatisk på kommunens vælgerliste.

Vælgere med bopæl i udlandet kan læse mere og ansøge om optagelse på valglisten her:

Udlændinge i Danmark:

Valgret for udlændinge i Danmark afhænger af valgets type. Du vil eksempelvis kunne have valgret til kommunalvalg og regionsrådsvalg, hvis du har fast bopæl i en kommune i Danmark, mens du ikke vil have valgret til Folketingsvalg og folkeafstemninger, som forudsætter dansk statsborgerskab.

Du kan læse mere om udlændinges valgret her:

https://www.borger.dk/udlaendinge-i-danmark/Nyttig-information-til-udlaendinge/Valgret-og-valgbarhed-for-udlaendinge

Britiske statsborgeres stemmeret til EU-valget i Danmark afhænger af Brexit-forhandlingerne. Storbrittaniens udtrædelse af EU er p.t. udskudt til efter EU-valget, og britiske statsborgere med nuværende bopæl i Gladsaxe Kommune (som opretholdes til efter valgdagen) har fortsat stemmeret til EU-valget i kommunen.

Kontakt

Valgsekretariatet

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 51 03
valg@gladsaxe.dk

Valg