Hvem kan stemme til et kommunalvalg

Læs mere om din valgret til kommunalvalg


Du har valgret til kommunalvalget, hvis du på valgdagen:

  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i kommunen

Derudover skal du også opfylde mindst ét af følgende kriterier:

  • dansk indfødsret (statsborgerskab)
  • statsborgerskab i en af de øvrige medlemsstater i EU
  • statsborgerskab i Island eller Norge eller
  • fast bopæl i riget i de sidste 3 år før valgdagen.

Opfylder du betingelserne, bliver du automatisk optaget på din hjemkommunes valgliste og vil modtage et valgkort inden kommunalvalget.

Personer frataget den retlige handleevne (tidligere "umyndiggjorte") har siden 1. juli 2016 også haft valgret, hvis de opfylder de almindelige valgretsbetingelser.

Personer fyldt 18 år med EU-statsborgerskab, som er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater) har også valgret, men skal anmode kommunen om at komme på valglisten.

Følgende personer har ikke valgret til kommunalvalget:

  • udlændinge, der er på tålt ophold,
  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c),
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b), og
  • udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af en international straffedomstol.

Valgret for udlændinge i Danmark:

Valgret for udlændinge i Danmark afhænger af valgets type. Du vil eksempelvis kunne have valgret til kommunalvalg og regionsrådsvalg, hvis du har fast bopæl i en kommune i Danmark, mens du ikke vil have valgret til Folketingsvalg og folkeafstemninger, som forudsætter dansk statsborgerskab.

Du kan læse mere om udlændinges valgret her:

https://www.borger.dk/udlaendinge-i-danmark/Nyttig-information-til-udlaendinge/Valgret-og-valgbarhed-for-udlaendinge

Kontakt

Valgsekretariatet

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 51 03
valg@gladsaxe.dk

Valg