Indsamlinger og exit polls på valgsteder

Organisationer og foreninger kan i forbindelse med et valg ansøge Gladsaxe Kommune om tilladelse til at foretage indsamling ved valgstederne.

Indsamlingstilladelser bliver givet af valgbestyrelsen inden valget.

En tilladelse vil altid blive givet med en række betingelser, der skal overholdes af indsamlerne. Det skyldes, at valgloven forbyder valgagitation eller anden holdningsmæssig påvirkning af vælgeren i afstemningslokalerne eller andre steder i umiddelbar tilknytning hertil.

Samme betingelser gælder for virksomheder, der udarbejder exit polls på valgdagen.

En tilladelse til indsamling / exit polls vil derfor forudsætte, at:

  • Indsamlingen alene finder sted udenfor valgstedernes område,
  • Indsamlingen ikke forstyrrer valghandlingen, herunder besværliggører vælgernes færden til og fra valgstederne, og
  • Gladsaxe Kommune ikke påtager sig opgaver i forbindelse med indsamlingen.

Tilladelsen er ligeledes betinget af, at indsamlingen gennemføres i overensstemmelse med lov nr. 511 af 26. maj 2014 (Indsamlingsloven).

Ved ansøgning om indsamlingstilladelse bedes ansøgerens adresse og cvr-nr. oplyst.

Ansøgning sendes til valg@gladsaxe.dk.

Kontakt

Valgsekretariatet

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 51 03
valg@gladsaxe.dk

Valg