Klage over valg

Du kan som vælger klage over valg, men hvem du skal klage til afhænger af hvilket valg, du ønsker at klage over.

Klager over Byrådsvalg i Gladsaxe Kommune skal sendes til Gladsaxe Byråd.

Derimod skal klager over Regionsrådsvalg sendes til Regionsrådet. Klager over Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger skal stiles til Folketinget og sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sådan klager du over Byrådsvalg i Gladsaxe Kommune

En klage over et byrådsvalg skal sendes skriftligt til Gladsaxe Kommune, der træffer afgørelse snarest efter klagefristens udløb.

Klagen sendes pr. mail eller post til Gladsaxe Kommunes Valgsekretariat.

Kommunens afgørelse på en valgklage kan indbringes for Økonomi- og Indenrigsministeren senest 14 dage efter, du har modtaget kommunens afgørelse på din klage.

Klagefrist

Hvis du ønsker at klage over et byrådsvalg, skal din klage være kommet frem til kommunen senest én uge efter valgdagen.

Ønsker du at klage over et andet valg, er klagefristen den samme, men din klage skal sendes til den myndighed, der er ansvarlig for valget. 

Kontakt

Valgsekretariatet

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 51 03
valg@gladsaxe.dk

Valg