Hvem er med i valgprocessen i Gladsaxe Kommune?

Gladsaxe Byråd og Valgbestyrelsen er ansvarlige for valg i Gladsaxe Kommune, men i et valg deltager mange mennesker for at sikre valghandlingen.

Valgarbejdet udføres i perioden inden valgdagen med forberedelse, på selve valgdagen med at gennemføre valget, og efter valgdagen med opgørelse af resultatet.

Her kan du læse mere om, hvem der udfører nogle af de forskellige valgopgaver.

Valgbestyrelsen

Gladsaxe Byråd har ansvaret for valg i Gladsaxe Kommune. Valgene gennemføres af en valgbestyrelse, der vælges af Byrådet efter forholdstalsvalg på baggrund af mandatfordelingen i Byrådet.

Du kan læse mere om valgbestyrelsen her: http://www.gladsaxe.dk/kommunen/politik/byraad_og_udvalg/andre_udvalg-_raad_og_naevn/udvalg/valgbestyrelsen

Valgstyrere

Valgstyrerne har ansvaret for valgstederne, og har bl.a. til opgave at gennemføre afstemningen samt stemmeoptællingen på valgstederne samt føre en afstemningsbog med alle væsentlige oplysninger om afstemningen og valgresultatet.

I Gladsaxe Kommune udpeges seks valgstyrere på valgsteder med mindst 5.000 stemmeberettigede vælgere og fem valgstyrere på valgsteder med under 5.000 stemmeberettigede vælgere.

Gladsaxe Byråd udpeger efter forholdstalsvalg én valgstyrerformand for hvert valgsted, der lokalt har ansvaret for afstemningen på valgdagen.

I 2018-2021 er valgstyrerformændene:

 1. Bagsværd Valgsted:
  Lars Abel (C )
 2. Hovedbiblioteket Valgsted:
  Kristian Niebuhr (O)
 3. Egegård Valgsted:
  Peter Berg Nellemann (A)
 4. Grønnemose Valgsted:
  Katrine Skov (A)
 5. Mørkhøj Valgsted:
  Tom Vang Knudsen (A)
 6. Stengård Valgsted:
  Dorthe Wichmand Müller (F)
 7. Søborg Valgsted:
  Kristine Henriksen (A)
 8. Vadgård Valgsted:
  Pia Skou (V)
 9. Værebro Valgsted:
  Trine Henriksen (Ø)

Tilforordnede

De valgtilforordnede bistår Valgbestyrelsen og valgstyrerne med valget.

De tilforordnedes opgaver er mange på valgdagen - blandt andet modtagelse af valgkort fra vælgerne, udlevering af stemmesedler, notering i valglisten og optælling af stemmesedler efter valgets afslutning.

Udpegning af tilforordnede sker efter forholdstalsvalg. I Gladsaxe Kommune er alle tilforordnede udpeget af et politisk parti.

Antallet af tilforordnede og fordelingen på valgstederne besluttes af Valgbestyrelsen forud for valget.

Valgsekretærer og valgmedhjælpere

Hvert valgsted i Gladsaxe Kommune har en valgsekretær og en valgmedhjælper, der hjælper valgstyrerformanden med at koordinere valgdagen og de valgtilforordnedes arbejdsopgaver mv.

Valgsekretærer og valgmedhjælpere udpeges blandt ansatte i Gladsaxe Kommune.

Stemmeoptællingen

Efter afstemningen er afsluttet bliver alle afgivne stemmer optalt.

Optællingen udføres af valgstyrerne og de valgtilforordnede. Til at hjælpe med optællingen udpeges ved hvert valg også et antal ansatte fra Gladsaxe Kommune.

Dagen efter valget gennemføres en fintælling af stemmerne. Fintællerne er alle udpeget blandt kommunens ansatte.

Kontakt

Valgsekretariatet

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 51 03
valg@gladsaxe.dk

Mere viden om valg