Akut hjælp

Kommer du i en situation, hvor du har brug for hjælp her og nu, er der flere muligheder.

112-opkald

112 er et alarmnummer, som du kun skal bruge, hvis der er brug for akut hjælp ved alvorlig sygdom, ulykke eller livstruende situationer.

 

Hjertestartere i Gladsaxe Kommune

hjertestarter.dk kan du læse alt om hjertestartere og hvordan de virker, samt finde et kort, hvor du nemt kan finde, hvor der er hjertestartere i Gladsaxe Kommune.

 

Praktiserende læge

Hvis din egen læge har åbent, skal du kontakte ham/hende, hvis du er syg. Du kan ringe til din læge på hverdage mellem kl. 8-16. På sundhed.dk kan du se en oversigt over praktiserende læger i Gladsaxe Kommune.

 

Akuttelefon 1813 er altid åben

Akuttelefonen er bemandet med sygeplejersker, som med det samme kan fortælle dig, hvad du bør gøre - for eksempel om du bør kontakte egen læge eller tage på en Akutmodtagelse eller Akutklinik. Er det sidste tilfældet, får du samtidig at vide, hvor der er kortest ventetid.

Hav altid dit gule sundhedskort (sygesikringskort) klar, når du ringer.
Derudover er det en god idé, at du har taget din temperatur, hvis der er mistanke om feber.

Læs mere om akutelefonen.

 

Akutmodtagelse/Akutklinik

Akutmodtagelser/Akutklinikker (tidligere skadestuer) tager imod tilskadekomne og alvorligt syge. Du kan selv henvende dig på en Akutmodtagelse/Akutklinik uden henvisning med skader opstået indenfor det sidste døgn.

For borgere i Gladsaxe Kommune er de to nærmeste Akutmodtagelser/Akutklinikker:

Herlev Hospital (døgnåben - kontakt først 1813)
Akutmodtagelse
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
Telefon til hospitalets omstilling: 38 68 38 68

Gentofte Hospitals Akutklinik har åbent mellem kl. 07.00 og 22.00 alle dage. Du skal være henvist af en læge eller via Akuttelefonen 1813​.​
Akutklinik
Niels Andersens Vej 65
2900 Hellerup

Find oplysninger om alle Akutmodtagelser/Akutklinikker i Region Hovedstaden.

 

Psykiatriske skadestuer

Mennesker med akut behov for psykiatrisk hjælp kan henvende sig døgnet rundt på en psykiatrisk akutmodtagelse. Psykiatrisk Center Ballerup modtager borgere fra Gladsaxe Kommune. I akutte situationer kan man dog altid henvende sig på den nærmeste psykiatriske akutmodtagelse.

Psykiatrisk Center Ballerup, akutmodtagelsen (døgnåben)
Ballerup Boulevard 2
2750 Ballerup
Telefon: 38 64 50 03
Fax: 38 64 50 39

 

Akuttilbuddet

Få hjælp ved akut psykisk krise - Ring eller sms til 20 35 38 31

Føler du dig magtesløs, oplever du dit liv som kaotisk, eller er du overvældet af fx skilsmisse og dødsfald, eller oplever du alvorlig psykisk eller fysisk sygdom, kan du få akut hjælp til at håndtere krisen.

Akuttilbuddet har åbent døgnet rundt - alle ugens dage.

 

Tandlægevagt

Hvis du har brug for en tandlæge uden for din egen tandlæges åbningstid eller i hans/hendes ferie, kan du i stedet kontakte tandlægevagtordningen.

Tandlægevagten
Oslo Plads 14,
2100 København Ø
(ved Østerport)
Åbningstider:
Hverdage kl. 20-21.30.
Lørdag, søn- og helligdage kl. 10-12 og igen kl. 20-21.30.

 

Giftlinjen

Giftlinjen er Bispebjerg Hospitals landsdækkende rådgivning, hvor du kan få råd og hjælp om forgiftning. Sygeplejersker og læger sidder klar ved telefonerne døgnet rundt.

Giftlinjen
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV
Tlf. 82 12 12 12

 

Miljøuheld

Akut forurening kan være spild af olie eller kemikalier, som kan forurene jord, vandområder, grundvand, luft eller kloak.

Ved akut forurening, skal du ringe 112 og oplyse: Hvad der er sket, Hvor det er sket, Hvornår det er sket og anmelderens navn og telefonnummer.

 

Veje og Parker

Ved akut opstået skader på veje eller i parker, som er til fare eller til gene for trafikken, kontaktes Gladsaxe Døgnvagt. Det kan eksempelvis være ved oversvømmelse af veje, signalanlæg der er ude af drift eller væltede træer med mere.

Kontaktoplysninger til Gladsaxe Døgnvagt:

I sommerhalvåret ( 1. april til 30. september) på telefon 20 25 75 51.
I vinterhalvåret (1. oktober til 31. marts) på telefon 39 57 66 75. 

 

Visitationen

Får du brug for akuthjælp til praktisk eller personlig pleje kan du kontakte Visitationen på hverdage mellem kl. 09.00-14.00 - kontakt 39 57 55 53.

 

Seniorcenter Bakkegården

Får du brug for hjælp omkring en borger, som bor på Seniorcenter Bakkegården - kontakt 39 57 43 00.

 

Seniorcenter Møllegården

Får du brug for hjælp til en borger, som bor på Seniorcenter Møllegården, kontakt 39 57 47 00.

 

Seniorcenter Egegården

Har du brug for hjælp, til en borger som bor på Seniorcenter Egegården - kontakt 39 57 46 00.

 

Seniorcenter Rosenlund

Har du brug for hjælp til en borger, som bor på Seniorcenter Rosenlund kontakt 39 57 45 00.

 

Akutafdelingen på Træningscenter Gladsaxe, Kildegården

Får du brug for en akut indlæggelse, som ikke er til hospital så kontakt Akutafdelingen Træningscenter Gladsaxe, Kildegården på telefon 39 57 40 26.

 

Hjemmeplejen

Har du brug for akut hjælp til døgnpleje - kontakt et af følgende numre:

Døgnpleje distrikt nord: 39 57 38 30

Døgnpleje distrikt øst: 39 57 38 40

Døgnpleje distrikt vest: 39 57 38 50

 

Driftsforstyrrelser vand

Ved driftsforstyrrelser vedrørende drikkevand og vandledninger kontaktes vagtafdelingen i Novafos på telefon 44 20 80 00.

 

Driftsforstyrrelser kloak

Ved driftsforstyrrelser vedrørende offentlig kloak kontaktes Novafos på telefon 44 20 80 00.

 

Hotline til forebyggelse af radikalisering

Ser du tegn på radikalisering eller tilknytning til et ekstremistisk miljø hos pårørende eller personer i ens omgangkreds, kan du ringe til den nationale hotline, der skal forebygge radikalisering. Hotlinen har åbnen for opkald dagligt fra 8-21 på 41 74 90 90.