Gladsaxe Kommunes Borgerpanel

Gladsaxe Kommune vil gerne have en dynamisk dialog med borgere i kommunen. Derfor har vi i efteråret 2015 oprettet Gladsaxe Kommunes Borgerpanel

Borgerpanelet skal give borgere en mulighed for nemt at give deres mening til kende, og derved give forvaltningerne en mulighed for at tage temperaturen på forskellige projekter. Borgerpanelet er en mulighed for at styrke kommunikationen mellem borgere og Gladsaxe Kommune og skal ses som et supplement til høringer og borgermøder.

 

Alle kan deltage i Borgerpanelet


Vi opfordre alle, som vil give deres mening og holdning til kende, til at melde sig. I takt med at deltagerantalet stiger, vil vi kunne skabe os et bedre billede af, hvordan forskellige tiltag i kommunen påvirker forskellige aldersgrupper, og om tiltagene har større effekt i bestemte dele af kommunen.

Du skal bare være 15 år eller over og have en emailadresse.

Tilmelding sker ved nedenstående link, og sig det gerne videre til andre, du mener kan have interesse i at deltage.

Klik her for at tilmelde dig til Borgerpanelet

Hvem står bag Borgerpanelet?


Borgerpanelet bliver håndteret af Byplanafdelingen i By- og Miljøforvaltningen.

Alle data der indsamles i forbindelse med undersøgelser behandles anonymt, og rapporter m.v. vil ikke være personhenførbare. Ingen personhenførbare data vil blive videregivet til andre afdelinger og forvaltninger, men vil blive anvendt i rapportform uden personlige og fortrolige oplysninger.

Har du spørgsmål til Borgerpanelet, er du velkommen til at skrive til byplanoglandskab@gladsaxe.dk

Her kan du finde rapporter for gennemførte undersøgelser

Læs rapport om GladsaxeLIv 2015 sommer her

Kontakt

Byplan og landskab

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 59 05
byplanoglandskab@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00