Kompetenceudvikling

I Gladsaxe Kommune lægger vi vægt på udvikling og læring i jobbet og på lysten til at prøve nyt.

Vi mener, at kompetenceudvikling er en vigtig del af det at være en attraktiv arbejdsplads.

Vi lægger vægt på, at kompetenceudvikling er tæt knyttet til praksis. Vi fokuserer på, hvad kompetenceudviklingen skal bidrage til for den enkelte medarbejder, for arbejdspladsen og den løbende udvikling af organisationen som helhed.

I kompetenceudviklingsforløb lægger vi vægt på et før-under-og-efter perspektiv, derfor taler vi naturligvis kompetenceudvikling i forbindelse med MUS, GRUS og SUS.

I Gladsaxe Kommune er kompetenceudvikling meget andet end blot uddannelsesforløb og kursusdeltagelse. Vi har blik for, at kompetenceudvikling også sker gennem nye opgaver, nye roller og ved deltagelse i samarbejder på tværs af organisatoriske rammer. 

Vision

Gladsaxe Kommune vil være en effektiv, kompetent og attraktiv organisation, til gavn for borgere og virksomheder. Medarbejdere og ledere skal derfor være klædt på til at håndtere krav og udfordringer og alle potentialer skal være i spil, så kommunen kan være på forkant med morgendagens opgaveløsning.

Ambitioner for HR arbejdet

Vi har fire ambitioner, som præciserer, hvad vi kan, skal og vil styrke, for at kunne løse fremtidens opgaver. Det kræver modning og udvikling at indfri ambitionerne. En modning den strategiske HR-indsats bidrager med at skabe.

Ambition 1: Vi skal være på forkant og gå nye veje
Ambition 2: Vi vil skabe løsninger sammen
Ambition 3: Vi vil lære med, om og af andre
Ambition 4: Vi vil være effektive

De rette kompetencer

  • Vi temasætter strategisk og systematisk kompetenceudvikling som et fælles ansvar,

  • Vi efterser løbende vores model for tværgående kompetenceudvikling og vurderer, hvordan den understøtter strategisk og systematisk kompetenceudvikling,

  • Vi har fokus på værdien i udviklingssamtalerne (MUS, LUS, GRUS, SUS),

  • Vi sætter fokus på at opbygge organisatoriske kompetencer i forhold til tværgående arbejde, innovation, samskabelse og involverende processer.

Organisation, samarbejde og viden

  • For at understøtte en helhedsorienteret opgaveløsning og styrke arbejdet på tværs, har vi fokus på professionel faglighed og etablerer dialoger på tværs af arbejdspladser og faggrupper samt i MED,

  • Vi udvikler og koordinerer målinger af trivsel, arbejdsmiljø og ledelse,

  • Vi afprøver metoder til tværgående ide-udvikling forskellige steder i organisationen og arbejder i fællesskab med at dele viden og erfaringer på tværs af organisationen.

Job