Udviklingssamtaler

Medarbejderudviklingssamtaler, gruppeudviklingssamtaler, lederudviklingssamtaler og seniorudvik­lingssamtaler tilhører alle en større pakke af samtaler, der har til formål at udvikle den enkelte medarbejder, arbejdspladserne og kommunen som helhed. I Gladsaxe Kommune er det obligato­risk at afholde udviklingssamtaler i én af disse former hvert år. 

Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) 

Medarbejderudviklingssamtalen er en individuel samtale, der fokuserer på den enkelte medarbejders udviklingsmuligheder i det eksisterende job eller eventuelt i et job et andet sted i organisationen. PUS afholdes mellem medarbejderen og dennes nærmeste leder. 

Gruppeudviklingssamtalen (GRUS) 

Gruppeudviklingssamtalen er en samtale eller et møde med deltagelse af en hel gruppe, team eller afdeling i en organisation, hvor der – som i den individuelle samtale – fokuseres på udviklingsmuligheder. I GRUS deltager også gruppens leder (eller eventuelt ledere). 

Seniorudviklingssamtalen (SUS) 

Seniorudviklingssamtalen skal afholdes, når medarbejderen fylder 55 år, så der er god tid til at overveje forskellige muligheder og imødekomme ønsker til en eventuel seniorordning, samt foretage eventuelt nødvendige tilpasninger i arbejdsplansægningen.

Lederudviklingssamtaler (LUS) 

Lederudviklingssamtaler er en samtale mellem en leder og dennes chef. Ledelsesopgaver giver nogle særlige udfordringer i dagligdagen. Lederen kan ved LUS få drøftet kompetenceudviklingsbehov i tilknytning til ledelsesopgaverne.

Kompetenceudvikling