Amandas fortælling

Amanda var elev i Social- og Sundhedsforvaltningen i Administration og Digitalisering, By- og Miljøforvaltningen og Gladsaxe Handicaptilbud

Jeg startede som kontorelev i Gladsaxe Kommune 1. september 2016.
Det er super fedt at være elev i Gladsaxe Kommune, da man får udvidet sine kompetencer utrolig meget og man kommer rigtig meget rundt i løbet af de to år man er kontorelev. Det første år deles op mellem to forskellige afdelinger, hvor man det sidste år er tilknyttet én afdeling.

Det første halve år var jeg i Social- og Sundhedsforvaltningen i en afdeling, der hedder Administration og Digitalisering, som primært tager sig af alt administrativt og digitalt i næsten hele forvaltningen.

Jeg havde en fast opgave, som var at bestille alt IT-udstyr, adgange, oprettelser, brugerlukninger, mailgrupper m.m. til både nye og gamle medarbejdere i hele Social- og Sundhedsforvaltningen. På denne måde fandt jeg rigtig hurtigt ud af, hvordan Social- og Sundhedsforvaltningen er opbygget. Jeg arbejdede bl.a. også med uddeling af alt fysisk post, lagde dokumenter på hjemmesiden samt på vores intranet. Jeg fik en selvstændig opgave, som var at skulle stå for at koordinere bl.a. lokaleleje, forplejning mv. til et arrangement på ca. 100 mennesker.

Det andet halve år var jeg i By- og Miljøforvaltningen. Jeg sad i Sekretariatet, Byggesag og Driftsafdelingen. Jeg var mest i Byggesag, hvor jeg havde en fast opgave, som var at journalisere alt kommunikation, der var mellem borger og sagsbehandler, da alt skal kunne dokumenteres iht. notatpligten.

Jeg besvarede også telefonopkald fra borgere, som ringede omkring alt muligt forskelligt, såsom en hæk, der var for langt ud over fortovet, til rottebekæmpelse og meget mere. Jeg var desværre kun kort tid i Driftsafdelingen, men nåede dog stadig at få et godt indblik i, hvordan det fungerer dér. Her blev jeg vist rundt på genbrugspladsen og kørt en lille tur ud for at se, hvad det egentlig er de laver ude på vejene og i det grønne. Derudover sad jeg i administrationen, hvor jeg primært konterede de fakturaer som afdelingen fik.

Det sidste år af min elevtid er jeg i Social- og Handicapafdelingen, specifikt på Gladsaxe Handicaptilbud (GHT), som er botilbud for fysisk- og psykisk handicappede. Jeg sidder i Staben, som varetager de tværfaglige administrative opgaver, herunder bl.a. IT, økonomi og personaleadministrative opgaver for hele GHT.

Jeg har mange forskellige opgaver. Mange af de opgaver jeg sidder med, er sekretæropgaver, som indebærer f.eks. mødeforplejning, referatskrivning, dagsordner, indkøb via indkøbssystemet TrueTrade, opdatere oversigter/lister og meget mere, hvilket er rigtig spændende, da man får udvidet sine faglige og personlige kompetencer meget. Som en fast opgave laver jeg alle personlige udlæg, samt hjælper til med IT- og personaleadministrative opgaver.

Jeg vil sige, at alle mine elevvejledere og kollegaer har været utrolig søde og man skal på ingen måde være bange for, om der er for lidt eller for mange opgaver, da det nok skal blive tilpasset rigtig godt til en. Der gøres rigtig meget for, at ting kan lykkes.

Jeg kunne ikke være mere glad for al den viden og udvikling jeg har været igennem, i disse to år som kontorelev i Gladsaxe Kommune.

Eleverne fortæller