Farheens fortælling

Farheen var elev i Strategi, Kommunikation og HR, Social- og Sundhedsforvaltningen i Administration og Digitalisering og GXU

Jeg startede som kontorelev i Gladsaxe Kommune 1. september 2016.
I løbet af ens elevtid, kommer eleverne i tre forskellige afdelinger – to afdelinger det første år og én afdeling det sidste. Uddannelsen er derfor meget alsidig, og eleverne får kompetencer inden for mange områder.

Det første halve år var jeg i Strategi, Kommunikation og HR. Jeg havde mange forskellige og ikke mindst selvstændige opgaver. Der var stor tiltro til, at jeg selv kunne klare opgaverne, og kollegaerne var søde til at hjælpe. Jeg har arbejdet med kursusadministrative opgaver, aktindsigter, personalesager, mødebooking, bestilling af kontorartikler og økonomi. Derudover var der mange forefaldende administrative opgaver, som blandt andet journalisering, scanning af dokumenter, bestilling af bøger, parkeringstilladelser, navne-/bordskilte og lignende.

Det andet halve år var jeg i Social- og Sundhedsforvaltningen, Administration og Digitalisering, hvor jeg har arbejdet med oprettelse af sager og dokumenter i vores EDSDH-system ProFile i Emnesag, udsendelse af mødeinvitationer i Microsoft Outlook, bestilling af IT-udstyr såsom computere, nøglebrikker og dør-/bord-/navneskilte, bestilling af adgange til systemer og programmer, udsendelse af dagsordner og referater, booking af lokaler til møder, bestilling af forplejning og blomster, lægge referater og nyheder på vores intranet samt pasning af telefoner. Udarbejdelse af håndbogen for midlertidige medarbejdere. Jeg har også deltaget i en enkelt ansættelsessamtale.

Jeg har også arbejdet med andre ad-hoc opgaver såsom afmeldelse af diverse blade, bestilling af visitkort, udarbejdelse af praktikplan for praktikanter osv.

Jeg har været med til at arrangere konferencen for ”Handicaprådet i Region Hovedstaden”. Det var en meget spændende og lærerig proces, at være med til at arrangere sådan et stort arrangement for ca. 100 mennesker. Jeg har også arbejdet med mindre økonomiopgaver. Jeg sendte elektroniske fakturaer for forplejning til konferencen og afstemte taxaboner og rejsekort.

Mit praktiksted på 2. år er på GXU (Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole). I GXU bruger de andre systemer og der er andre type opgaver end på rådhuset. Det er spændende med afvekslende opgaver. Man bliver ofte afbrudt af både personale, forældre og elever, der har brug for hjælp. Det kræver, at man hurtigt kan omstille sig. Der er sjældent ro til at fordybe sig i en opgave, så det skal man kunne tackle.

På GXU arbejder jeg med en del forskellige opgaver såsom oprettelse af hold, registrering af elever, opdatering af telefonliste, udlæg til personale, telefonpasning, besvarelse af e-mails, administration af elever/personale/forældre og en masse andre opgaver, som varierer i løbet af et skoleår.

Det er en dejlig og lærerig periode. Jeg har hurtigt fået et godt forhold til både eleverne og lærerne. Det er meget rart at opleve den dynamik, der er på et uddannelsescenter.

Jeg synes, at det har været fantastisk og spændende at være i tre så forskellige afdelinger. Det har givet mig et stort overblik over kommunens arbejdsopgaver. Når de fleste tænker på en kommune, tænker de ofte kun på borgerservice og jobcenter – men faktum er, at kommunen er meget mere end det.

I alle tre afdelinger har jeg haft rigtig gode og søde kollegaer og elevvejledere.
Elevvejlederne er en god støtte og opbakning, så man kommer igennem den planlagte uddannelsesplan.

Det fantastiske ved at være kontorelev i Gladsaxe Kommune er, at man får lov til at prøve nye ting. Hvis eleverne har nogle særlige ønsker om opgaver, vil elevvejlederne så vidt muligt prøve at få dem opfyldt.

En ting, jeg rigtig godt kunne lide, var, at der var åbenhed omkring nye opgaver, når jeg trængte til at udfordre mig selv med andre opgaver. Så fik jeg lov til at være med til selv de opgaver, som en elev ikke normalt sidder med. Hvis man selv opsøger det, kan man få lov til at være med til at prøve det meste, man skal være åben og spørge. Derfor mener jeg, at man selv har en stor medindflydelse på, hvordan ens uddannelsesforløb bliver, hvilket er rigtig rart.

Jeg kunne rigtig godt lide, at man som elev, ikke bare er en ”elev”. Jeg følte, jeg var på øjenhøjde med de andre ansatte, hvilket gjorde, at jeg virkelig følte, at jeg var en del af afdelingen.

Min tid som kontorelev i Gladsaxe Kommune har været rigtig spændende og lærerigt.
Jeg kan anbefale kommende elever at prøve afdelinger, der ikke ligner hinanden – både for at få kompetencer inden for flere felter, men også fordi man kan blive positiv overrasket og lære meget mere. Før jeg startede i min praktik, troede jeg, at jeg interesserede mig mest for økonomiopgaver, men jeg synes, at andre administrationsrelaterede opgaver tiltaler mig meget mere nu.

Eleverne fortæller