Gydas fortælling

Gyda var elev i Økonomisk Sekretariat i Regnskab og Refusionsteamet og Budget og Analyseteamet derefter Social- og Sundhedsforvaltningen i Økonomi og Styring

Jeg startede som kontorelev med speciale i økonomi, 1. september 2019.
Som økonomielev i Gladsaxe Kommune får du mulighed for at lære om grundlæggende økonomi på organisationsniveau.

I mit første år, sad jeg i Økonomisk Sekretariat. De første ni måneder var jeg i teamet Regnskab og Refusion. Her havde jeg blandt andet opgaver som daglig bogføring, administration af sygedagpenge og afstemninger. I løbet af min tid i Regnskab og Refusion, var jeg også rundt hos mine kollegaer, og fik introduktion til deres arbejdsopgaver på den måde fik jeg, et godt overblik over de arbejdsopgaver, som udgør kerneopgaverne i regnskabsafdelingen.

Efterfølgende var jeg tre måneder i afdelingen Budget og Analyse. Her fik jeg indblik i, hvordan budgetopfølgning foregår, og mulighed for at deltage i de processer, som gennemgås i forbindelse med budgettering af nye projekter i kommunen.

I øjeblikket sidder jeg i afdelingen Økonomi og Styring i Social- og Sundhedsforvaltningen. Tidligere har jeg været i afdelinger, som beskæftiger sig med kommunens overordnede regnskab. I Økonomi og Styring håndterer de den daglige drift i økonomisystemet.

I Økonomi og Styring er opgaverne meget alsidige og karakteriseret af, hvilket område man sider med. Der er mange forskellige områder indenfor det kommunale arbejde fx beskæftigelsesområdet, integration og pension.

Jeg startede med at få en introduktion inden for hver af de forskellige områder i afdelingen. Det var en sjov og lærerig proces, da jeg kunne knytte mange af de ting jeg lærte, med opgaver jeg havde haft tidligere, da jeg sad i Økonomisk Sekretariat. Der var pludselig mange aha-oplevelser.

I perioden i Økonomi og Styring, fik jeg ansvaret for blandt andet opkrævning, fakturering, bogføring, afstemninger og borgerkontakt.

Min elevtid i Gladsaxe kommune har været utrolig inspirerende. Jeg har fået mulighed for at beskæftige mig med økonomi fra forskellige vinkler i en organisation. Det har givet mig en god fornemmelse af, hvad det kræver at drive en organisation af den størrelse, som Gladsaxe Kommune er.

At være økonomielev i Gladsaxe Kommune betyder, at du får en god uddannelse med mange facetter. Du får grundlæggende viden om økonomi, regnskab, budgettering samt daglig drift. Det har været muligt for mig selv at komme med ønsker til opgaver, jeg gerne har ville lære mere om.

Du får ansvar, men samtidig er du aldrig i tvivl om, at det er ok at spørge eller bede om hjælp, hvis der er behov for det. Du bliver lyttet til og taget alvorligt, på lige fod med dine kollegaer.

Eleverne fortæller