Josephines fortælling

Josephine, Familie og Skole, Regnskabsafdelingen og Borgerservice

Gennem min tid som kontorelev har jeg været i 3 forskellige afdelinger - Familie og Rådgivning, Regnskabsafdelingen og det sidste år Borgerservice, hvor jeg sad i Folkeregisteret.

Min tid i Familie og Skole var en god og lærerig tid. Jeg lærte en masse omkring afdelingen og de mangeartede opgaver, som for mig primært bestod af underretningssager, fogedsager, skanning af post, telefonbetjening m.m.

Regnskabsafdelingen var en afdeling, som jeg ikke selv havde ønsket at komme i, da tal ikke er noget for mig. Trods dette, lærte jeg en hel del omkring Gladsaxe Kommunes økonomi. Jeg arbejdede primært med kommunens girokonto, fejllister m.m. I Regnskabsafdelingen er de, ligesom i de øvrige afdelinger, meget åbne for at lære fra sig og give dig de opgaver, som du ønsker eller har størst interesse i.

I Bogerservice/Folkeregisteret arbejdede jeg primært med fornyelse af kørekort, godkendelser af kørekort og Logiværtserklæringer m.m.

Jeg sad desuden i HK-bestyrelsen som elevrepræsentant, hvilket var rigtig spændende. Det er meget interessant at se, hvordan HK organiserer kollegaerne og hjælper dem med forskellige problemstillinger, lønforhandlinger m.v. samt aktivt laver sociale arrangementer for medlemmerne.

Jeg var heldig, at min ansøgning om udstationering til Grønland blevet imødekommet. Jeg besøgte Gladsaxe Kommunes venskabsby Narsaq/Kujalleq i 2 uger i begyndelsen af marts, hvor jeg oplevede, hvordan en kommune drives i Grønland.
 

Januar 2012

Eleverne fortæller