Julies fortælling

Julie var elev i Økonomisk Sekretariat, By- og Miljøforvaltningen og Ungeenheden

September 2014 blev jeg ansat som kontorelev i Gladsaxe Kommune.
Jeg valgte denne form for kontoruddannelse, da man i løbet af sin elevtid, kommer i tre forskellige afdelinger – to afdelinger det første år og én afdeling det sidste. Uddannelsen er derfor meget alsidig, og vi får kompetencer inden for mange områder.

Det første halve år var jeg i Økonomisk Sekretariat. Jeg havde selv ønsket at arbejde med økonomi.
Jeg havde mange forskellige og ikke mindst selvstændige opgaver. Der var stor tiltro til at jeg selv kunne klare opgaverne, og kollegaerne var søde til at hjælpe.

Min primær opgave var, at jeg hver dag skulle bogføre de beløb, som var kommet ind på kommunens girokonto, på de rigtige konti. Derudover afstemte jeg girokontoen og lavede fejllister (udbetalinger som af forskellige årsager ikke var gået igennem).

Det andet halve år var jeg tilknyttet By- og Miljøforvaltningen. Det er en stor forvaltning og for at få det bedste indblik i, hvordan det hele hang sammen, var jeg i flere afdelinger. Jeg var dog mest i Driftsafdelingen og Forsyningsafdelingen.

I Driftsafdelingen havde jeg også økonomiske opgaver. Mine grundlæggende opgaver var at kontere de fakturaer som afdelingen fik. Derudover hjalp jeg også med at udstede fakturaer.

I Forsyningsafdelingen tog jeg blandt andet imod opkald fra borgerene i kommunen, som af forskellige årsager ikke havde fået hentet sit affald. Det var så min opgave at finde ud af hvorfor – enten kunne sækken være overfyldt, for tung eller glemt af renovationsmedarbejderne.

Det sidste år af min elevtid ønskede jeg mig mere borgerkontakt, da jeg indtil videre kun havde haft kontakt med borgerne pr. telefon. Mit ønske blev opfyldt, og jeg kom i Ungeenheden, som fungerer som Jobcenteret for unge mellem 18-29 år uden en uddannelse.

Her blev jeg lært op i Modtagelsen, hvor jeg hjalp de unge med at søge om uddannelseshjælp samt enkeltydelser. Jeg tog også imod opkald fra borgere, politiet, samarbejdspartnere og sørgede for at stille dem videre til rette vedkommende. Jeg blev også lært op i at behandle aktindsigtsansøgninger.

Herudover hjalp jeg også meget til i Uddannelsesviften, som er et tilbud mange af de unge kommer i for at få uddannelsesvejledning og blive afklaret i, hvad de ønsker. Her hjalp jeg til med at underrette de unge, som ikke møder op uden rimelig grund, så de blev trukket i deres uddannelseshjælp. Dette krævede stor koncentration, da der kan være mange årsager til, at de unge ikke kommer. Måske havde de meldt sig syg eller var meget psykisk dårlige, så alt skulle tjekkes og undersøges, før de blev underrettet.

Derudover var der mange forfaldende administrative opgaver. Blandt andet referatskrivning, journalisering, scanning af dokumenter, booking af møder og lignende.

Alle mine kollegaer og elevansvarlige har været rigtig søde og hjælpsomme. Du bliver set som en ligeværdig kollega og får selvstændige opgaver. Der er altid plads til at bede om flere opgaver eller sige fra, hvis man har for meget om ørerne.

Min tid som kontorelev i Gladsaxe Kommune har været rigtig spændende og lærerigt. Jeg kan anbefale kommende elever at prøve afdelinger, der ikke ligner hinanden – både for at få kompetencer inden for flere felter, men også fordi, man kan blive overrasket. Før jeg begyndte troede jeg, at jeg interesserede mig mest for det økonomiske, men nu har jeg fundet ud af at borgerkontakt tiltaler mig meget mere. 

 

Eleverne fortæller