Methis fortælling

Methi var elev i Driftsafdelingen, Idrætsanlæggene, Ungeenheden og Strategi, Kommunikation og HR

Jeg startede i Gladsaxe Kommune 1. september 2014.
Som kontorelev, vil du komme til at opleve, at være i 3 afdelinger på 2 år. Det er opdelt på den måde, at I det første år skal være i to forskellige afdelinger og i det andet år, skal man være i én afdeling i ét år.

Jeg startede med at være i By- og Miljøforvaltningen, hvor jeg skulle ud i Driftsafdeling. Her bestod mine opgaver primært i at fakturere regninger i vores økonomisystem, og betjente telefonen. Derudover arbejde jeg med at indtaste timesedler for de forskellige vognmænd. Det var ret hyggeligt sted at være, og jeg fik til lov til at køre rundt med nogle driftsledere, hvor de fortæller hvad deres arbejdsopgaver går ud på.

Mit 2. praktiksteds første 3 måneder var Børne- og Kulturforvaltning, hvor jeg skulle sidde på Idrætsanlæggene. Jeg arbejdede med booking af lokaler til forskellige aktiviteter for borger og personaler, og have tjek på videoovervågning af vores lokaler. Ellers sad jeg primært på Gladsaxe og Bagsværds svømmehal, hvor jeg scannede personalepapir og betjente telefonen.

Efter det var jeg i Jobcentret i 3 måneder, hvor jeg sad i Ungeenheden. Der arbejde jeg med journalisere borgersager. Jeg sad også i modtagelsen, hvor jeg modtog borgere og betjente telefonen.

Mit praktiksted på 2. år var Strategi, Kommunikation og HR. Her i kursusadministrationen, hvor jeg skulle oprette forskellige kurser til ansatte, og forskellige opgaver, såsom at scanne personalesager, trække deltagerliste for de forskellige kurser, sende afbudsgebyr for udeblivelser og betjene telefonen.

 

Eleverne fortæller