Mias fortælling

Mia var elev i Forebyggelsescenteret, Jobcentret, Strategi, Kommunikation og HR og Idrætsanlæggene

Jeg startede som kontorelev i Gladsaxe Kommune 1. september 2016.
Jeg valgte dette speciale, da man har mulighed for at komme rundt i Kommunen i forskellige afdelinger og dermed få en god og alsidig uddannelse. Man kommer i to afdelinger det første år, og én afdeling det sidste år af elevtiden. Det er super fedt, at der bliver lyttet til ens ønsker, hvis der skulle være en afdeling man gerne vil blive klogere på.

Første halve år var jeg tre steder. Jeg startede i Forebyggelsecentret, hvor jeg sad i receptionen.
Mine primære opgaver her var, at tage imod borgerne, telefonbetjening og administrative opgaver for kollegaer som fx at scanne og printe materiale.

Derefter var jeg i Økonomisk Sekretariat, som var et ønske jeg havde. Her var jeg i én måned på en ”kigger” for at få fornemmelsen af afdelingen og arbejdsopgaverne. Her var jeg primært med på sidelinjen, men fik også selvstændige opgaver, som at scanne personalesager og indtaste timeløn for ansatte.

Det sidste stykke tid af mit første halve år var jeg i Jobcenteret, som en del af Rådighedsteamet i Ydelsesenheden. Her havde jeg til opgave at sende partshøringer til borgere på bestemte samtaler, hvor borgerne var udeblivende og på aktiveringsskemaer såfremt, at borgerne havde modtaget korrekte indkaldelsesbreve i forhold til lovgivningen. Inden jeg sendte partshøringer ud til borgerne, lå en stor del af opgaven i, at undersøge om borgerne modtog ydelse, havde modtaget indkaldelsesbrev med de rigtige paragraffer og formuleringer, sikre at borgerne ikke havde sygemeldt sig, eller taget kontakt på anden vis. Sammen med en kollega havde jeg ansvaret for fællespostkassen i Ydelsesenheden.

Det andet halve år sad jeg i Strategi, Kommunikation og HR. Her var jeg en del af kurusadministrationen, hvor nogle af opgaverne bestod af oprettelse af kurser samt hold til de forskellige kurser, sende afbudsgebyr til udeblivende fx fra et kursus, scanne og journalisere personalesager, udforme fokusnyheder, telefonbetjening, booke lokaler, bestille forplejning, betale fakturaer, forskellige administrative og ad-hoc opgaver som kom løbende, vejledninger og meget mere.

Jeg havde ansvaret for skærmbriller, det vil sige at jeg skulle godkende rekvisitionerne og betale fakturaerne. Det var super fedt selv at administrere opgaven, og få lov til at få sådan et ansvar.

Som elev i denne afdeling kommer man igennem mange forskellige opgaver og der er sjældent to dage som er ens. Selv om der er mange opgaver, tilpasser man opgaverne i sit eget tempo, og udvikler sig fagligt på den måde, da opgavernes niveau stiger løbende.

Det sidste år af min elevtid er jeg på Idrætsanlæggene. Det er super spændende at få lov til at sidde et sted udenfor rådhuset. Mine opgaver består primært af telefonbetjening, booking af vores anlæg, generel fakturering, behandling af rekvisitioner fra skoler og institutioner, kontrol af vores fitness i Gyngemosehallen, hvor jeg tjekker vores videoovervågning for kontroltjekke at vores reglement bliver overholdt, samt sende advarsler og evt. sende gebyr ud og skrive referater af kontormøder og meget mere.

Jeg er bl.a. med til at redigere og opdatere vores hjemmeside, og jeg er også lært op i vores saltosystem, så jeg kan lave adgangsbrikker til vores brugere og hjælpe til ved fx opdatering. Som elev på Idrætsanlæggene har man også mulighed for at komme ud til nogle af vores anlæg og prøve nogle af deres opgaver.

Min elevtid i Gladsaxe Kommune har været rigtig lærerig og spændende, jeg har i den grad fået oplevet Kommunen fra forskellige vinkler. Lige meget hvilken afdeling jeg har været i, er jeg blevet behandlet ligeværdigt og som en del af teamet. Det er også rigtig fedt, at der bliver lyttet til en, hvis der er opgaver jeg har hørt om eller synes er spændende og gerne vil prøve.

Generelt har mine kollegaer og elevvejledere været rigtig søde og hjælpsomme. De ved godt, man er elev for at lære, og hjælper gerne en med de opgaver man har behov for hjælp til.
Det er altid muligt at frasige sig opgaver, hvis man har for meget om ørene og omvendt, har man også altid mulighed for at sige, hvis man mangler noget at lave, og bede om flere opgaver.

Eleverne fortæller