Nannas historie

Nanna, Skole- og Familie afdelingen, Byrådssekretariatet og Idrætsanlæggene

I september 2013 startede jeg som kontorelev i Gladsaxe Kommune.

De første seks måneder arbejdede jeg i Skole- og Familieafdelingen. Her tog jeg primært telefoner og stillede borgerne om til deres sagsbehandlere. Derudover lavede jeg lister til visitationsudvalg, der skulle visitere børn til specialklasser.

De næste seks måneder arbejdede jeg i Byrådssekretariatet. Der var det ikke borgerne jeg skulle servicere, men derimod kommunens ansatte og byrådsmedlemmerne. Mine primære opgaver her var at have ansvar for kommunens e-mail, hvor jeg skulle videresende e-mails til de rette personer i organisationen. Det var en rigtig god kontorelevopgave, da jeg hurtigt fandt ud af hvilke afdelinger og personer, der havde med de forskellige ting at gøre. Jeg fik derfor et større overblik over kommunen. Derudover havde jeg også opgaver som bestilling af rejser og billetter til byrådsmedlemmerne og jeg fik indblik i, hvor meget og hvad byrådsmedlemmerne gør og laver for kommunen.

Det sidste år arbejdede jeg på Idrætsanlæggene. Det var en utrolig spændende afdeling, da man så kommunen fra en helt anden vinkel. Det er som en ekstern afdeling i kommunen. Nu kaldtes det fx ikke længere ”borgere”, men ”brugere”. Her var opgaverne at administrere de idrætsanlæg, som alle borgerne i kommunen bruger. Blandt andet bookinger, oversigter, alarmer, adgangsbrikke og meget mere.

Jeg synes, at det har været fantastisk spændende at være i tre så forskellige afdelinger, da jeg har fået et stort overblik over kommunens arbejdsopgaver. Når de fleste tænker på kommunen, tænker de borgerservice og jobcenter – men en kommune er meget mere end det.

I alle tre afdelinger har jeg haft rigtig gode og søde kollegaer og elevvejledere.
Elevvejlederne er en god støtte og opbakning, så man kommer igennem den planlagte uddannelsesplan.

Det fantastiske ved at være kontorelev i Gladsaxe Kommune er, at man får lov til at prøve nye ting. Og hvis man har nogle ønsker om nogle opgaver, vil elevvejlederne prøve at få dem opfyldt,  hvis det kan lade sig gøre.

Nanna Bohn Jacobsen

Kontorelev 2013-2015

Eleverne fortæller