Natalies fortælling

Natalie, Jobcentret, By- og Miljøforvaltningen og Byrådssekretariatet

Uddannelsen til kontorassistent med speciale i offentlig administration, kræver 2 års praktik i en kommune. I Gladsaxe Kommune er man på 1. år i to forskellige forvaltninger/centre og på 2. år er man i en forvaltning/center.

I mit 1. år var min første forvaltning Social og Sundhedsforvaltningen, hvor jeg var placeret i Jobcentret

Min første tid i Jobcentret indkaldte jeg borgere til møder med sagsbehandlere og til informationsmøder. Indkalderteamet som det hed, der hvor jeg sad, havde alle former for indkald, booking af lokaler, samt det overordnede ansvar for sagsbehandlernes og ledernes kalendere.

Efter 3 mdr. flyttede jeg til Modtagelsen. Der tog jeg imod telefoner fra borgerne,  ekspederede kontanthjælpsansøgninger og aktindsigter, når der kom henvendelser fra borgere, der ønskede indsigt i deres sag.

Jobcentret var en udfordrende afdeling, da man ofte havde med særligt udsatte borgere at gøre. Man skulle være effektiv og kunne bevare overblikket i en stresset og presset hverdag. Derfor passede jobcentret rigtig godt til mig; 2 dage var aldrig ens, og det er sådan, jeg har det bedst.

På 1. år var min anden forvaltning By- og Miljø forvaltningen, sekretariatet, driftsafdelingen og miljøafdelingen. Allerede en af de første dage havde jeg en selvstændig opgave. Det var rart at kunne møde hver morgen og vide, at man havde noget man kunne lave.
Driftsafdelingens arbejdsopgaver bestod i at kontere regninger, lave løn og forefaldende kontorarbejde så som kopiering, scanning mv.
Miljøafdelingen, som var sidste stop på mit 1. år som kontorelev, var kort, men spændende. Jeg fik en del selvstændige opgaver. Min chef gjorde meget ud, at jeg fik al den viden, som det var muligt omkring opgaverne i miljøafdelingen.  Jeg sad ofte med, når de andre var til møder og fik af den vej  masse viden om området miljø.

By- og Miljøforvaltningen var en afdeling med mange forskellige arbejdsområder og vekslende arbejdsopgaver. Jeg havde et spændende og lærerigt halvt år i dén afdeling. Da jeg ikke på samme måde havde borgerkontakt, men mere havde kontakt internt og med virksomheder, var den afdeling meget anderledes end den første afdeling, jeg havde været kontorelev i .

Mit 2. år var jeg placeret i Byrådssekretariatet

Mine daglige arbejdsopgaver i Byrådssekretariatet var at visitere post, som var sendt til kommunes postkassen og byrådssekretariatets postkasse. Kontering af regninger, oprettelser af sikkerhedsadgange til it-systemerne , udarbejdelse af dagsordener til byråd og økonomiudvalg, oprettelse af brugere i feriefondens bookingsystem og andre forefaldende opgaver.
Jeg synes, at Byrådssekretariatets arbejdsopgaver var super spændende. Man får virkelig en ide om, hvordan kommunen politisk er skruet sammen, når man sidder tæt på kommunens ledelse. Ingen dage er ens og jeg har snuset til nogle spændende og helt anderledes opgaver, end jeg har haft berøring med i mine tidligere praktiksteder i Gladsaxe Kommune.

Kontorelev 2013-2015

Eleverne fortæller