Nynnes fortælling

Nynne var elev i By- og Miljøforvaltningen, Gladsaxe Handicaptilbud og Træningscenter Gladsaxe

Jeg startede som kontorelev i Gladsaxe Kommune 1. september 2016. Jeg valgte at tage Kontoruddannelsen, som tager 2 år i Gladsaxe Kommune, da man i løbet af sin elevtid kommer i tre forskellige afdelinger. To afdelinger det første år og én afdeling det sidste år. Uddannelsen er derfor alsidig, og man får kompetencer inden for flere forskellige områder.

I mit første halve år startede jeg i By- og Miljøforvaltningen, hvor de første to uger var på rådhuset. Der lavede jeg lave dagsordner m.m. By- og Miljøforvaltningen er en stor forvaltning med mange afdelinger fx Driftsafdelingen, Byggesagsafdelingen og Fjernvarmeafdelingen. Jeg besøgte de forskellige afdelinger, hvor teamlederne fortalte, hvad de lavede inden for hver deres afdeling. Efter de 2 uger kom jeg ud til Driftsafdeling. Her var mine primære opgaver, at jeg fakturerede regninger, lavede lønsedler, hjalp min vejleder med personaleopgaver og fik diverse ad-hoc opgaver. Det var et hyggeligt sted at være med søde kollegaer. Jeg fik også lov til at køre en tur med to driftsledere, hvor de fortalte om deres arbejdsopgaver og viste lidt af deres arbejdsområder.

Efter Driftsafdelingen kom jeg ud til Gladsaxes Fjernvarme, som ligger i Gentofte. Der var jeg rigtig glad for at være og alle var meget hjælpsomme, søde, imødekommende og generelt gode kollegaer. Min vejleder var god til at give mig udfordrende og alsidige arbejdsopgaver. Jeg følte mig virkelig som en del af teamet. Mine arbejdsopgaver var bl.a. at betjene telefonen, besvarer mails, diverse regnskabsopgaver, lave papirer på nye fjernvarmekunder, journalisering og ad-hoc opgaver.

Det andet halve år kom jeg i Social- og Sundhedsforvaltningen i Gladsaxe Handicaptilbud (GHT), som er botilbud for fysisk- og psykisk handicappede. Jeg sidder i Staben, som varetager de tværfaglige administrative opgaver. De havde ikke prøvet at have elever før, men de gjorde det udmærket. Kollegaerne var søde og hjælpsomme. Mine opgaver var ad-hoc opgaver, så det var kun i starten, havde jeg ansvaret for diverse regnskabsopgaver med bl.a. behandling af First Card, personlige udlæg og diverse bestillinger indtil de ansatte en økonomi-assistent. Jeg forsatte dog med at hjælpe med små regnskabsopgaver udover ad-hoc opgaverne.

Her på mit sidste år er jeg forsat i Social-og Sundhedsforvaltningen, men nu på Træningscenter Gladsaxe. Jeg er også deres første elev og jeg var rigtig glad for at være der. Mine kollegaer er meget imødekommende, søde, betænksomme, omsorgsfulde og hjælpsomme. De er gode til at få mig til at føle at, jeg er en del af teamet. Jeg er altid glad for at gå på arbejde. Jeg har hurtigt fået ansvaret for egne og selvstændige opgaver. En af mine arbejdsopgaver er at sidde i receptionen. Det er en alsidig hverdag, hvor ikke 2 dage er ens, da det er forskellige folk, som ringer og spørger om alt muligt. Du skal være imødekommende og hjælpsom. Du skal være klar på, at der kan være travlt, og man skal kunne omstille sig hurtigt. Mine grundlæggende arbejdsopgaver er: Receptionen, borger information, ad-hoc opgaver og journalisering. Jeg har indtil videre fået arbejdsopgaver fra min vejleder, men jeg skal også sidde med Løn-og Personaleteamet.

Min tid som kontorelev i Gladsaxe Kommune har indtil videre været rigtig spændende og lærerigt. Jeg er meget glad for at have været rundt i så mange forskellige afdelinger, så mine kompetencer, viden og erfaring er blevet større. Jeg har lært at være omstillingsparat, som er en vigtig ting at kunne. Du får afklaret hvilke områder, som du brænder for og vil/ vil ikke arbejde med i fremtiden.

Eleverne fortæller