Kunstforeningen

Ved den årlige generalforsamling er der bortlodning af indkøbte kunstværker. Se kataloget over indkøbt kunst for 2018 her, og hent evt. en fuldmagt her. 

Kunstforeningen blev stiftet i 1988 og tæller ca. 150 medlemmer. Som medlemmer optages ansatte i Gladsaxe Kommune.

INDMELDELSE

Kan ske ved henvendelse til Kunstforeningens postkasse kuf@gladsaxe.dk.

BESTYRELSEN

Bestyrelsen er konstitueret med:

 • Formand Hanne Hvidt
 • Kasserer Bo Brodersen
 • Zhan Li, medlem
 • Jeanne Gertsen, medlem
 • Sofie Berggren Hansen, medlem
 • Hanne Müller, bestyrelsesmedlem
 • Rita Agerholm, suppleant
 • Else Marie Møller, suppleant
 • Elna Andersen, revisor
 • Karin Schlichter, revisorsupleant
 • Nina Greiffenberg, Web-kontakt og katalog

INDKØBT KUNST

VEDTÆGTER

Læs kunstforeningens vedtægter her.

GENERALFORSAMLING

Læs referatet fra generalforsamlingen i 2018 her

Personalegoder