Personalepolitik

Gladsaxe Kommunes personalepolitik danner fælles grundlag for ansatte på alle niveauer og udtrykker det, vi vil som arbejdsplads.

I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner

Gladsaxe Kommune er en kompetent og attraktiv arbejdsplads, som fastholder og tiltrækker dygtige og engagerede medarbejdere og ledere.

I Gladsaxe Kommune vægter vi faglighed højt.

Vi mener, at fagligt dygtige, engagerede og ambitiøse medarbejdere er en forudsætning for, at vi kan levere høj kvalitet i de kommunale velfærdsydelser. Samtidig mener vi, at vi opnår de bedste resultater, når vores fagligheder spiller sammen og supplerer hinanden, og når vi har mod til at gå nye veje.

Vi er en attraktiv arbejdsplads med spændende udviklingsmuligheder for alle ansatte.

Det er vigtigt for os at være en arbejdsplads, hvor alle trives i deres jobs, og hvor alle har et godt fysisk, psykisk, sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Vi vil være en arbejdsplads præget af tillid, troværdighed og gensidig anerkendelse og respekt.

Vi mener samtidig, at det er et fælles ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø. Vi forventer derfor, at alle ansatte tager ansvaret på sig og bidrager til at skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø.

Læs hele personalepolikken her.

Medarbejderhåndbog

Udover personalepolitikken har Gladsaxe Kommune udarbejdet en medarbejderhåndbog, som giver anvisninger på, hvordan man forholder sig i en række konkrete situationer.

Job